LnuPlay är Linnéuniversitetets mediatjänst med fokus på webbaserad produktion, lagring och distribution av video.


Videoportalen play.lnu.se

Det är här du befinner dig nu. Här loggar du som anställd in och hittar alla videor som du producerat eller laddat upp i MyMoodle, och har möjlighet att ytterligare bearbeta dem.
Du kan …
  • … lägga till metadata, och du kan utföra enklare videoredigering genom att exempelvis trimma början och slut på dina video.
  • … skapa videoklipp, för att på ett enkelt sätt kunna publicera bara ett avsnitt av en längre film.
  • … välja olika sätt att publicera dina filmer, exempelvis genom att skapa spellistor och kanaler. Spellistorna kan i sin tur bäddas in i kursrum i MyMoodle eller i vilka webbsidor som helst. Och du kan publicera dina filmer “för världen” i portalens olika kategorier.
  • ... producera video genom uppladdning och inspelning direkt i portalen.

Läs mer om hur du använder LnuPlay

Video i MyMoodle

Som lärare har du möjlighet att hantera video direkt i MyMoodle.
Du kan…
  • … ladda upp befintliga videofilmer för lagring och distribution. Systemet tar emot de flesta standardformat för digital video, och omvandlar dessa till ett format som passar alla användare.
  • … producera egna filmer direkt i MyMoodle, exempelvis genom att spela in dig själv med din webbkamera – kanske för en välkomsthälsning eller ett veckobrev i videoformat.
  • … göra skärminspelningar där du ger en föreläsning, visar hur man använder en programvara, kommenterar ett arbete, osv.
  • … skapa särskilda uppgifter för dina studenter, där inlämningen består av video- eller ljudfiler
  • … låta dina studenter använda video och ljud överallt i där en textredigerare används, exempelvis i forum
De filmer du laddar upp eller spelar in kommer du enkelt åt inom MyMoodle för återanvändning även i andra kurser och sammanhang, och du hittar dem även när du loggar in i portalen play.lnu.se

Läs mer om LnuPlay i lärplattformen

LnuPlay i mobilen eller plattan

LnuPlay bygger på systemet Kaltura som har tagit fram appar för iOS och Android. Med dessa kan man exempelvis ladda ned video för att kunna se offline. Appen Kaltura MediaSpace hittar du hos Appstore och Google Play. En manual hittar du här.


Ett pågående utvecklingsarbete

LnuPlay som förvaltas av Universitetsbiblioteket och förvaltningsobjektet Utbildningsmiljö kommer att fortsätta utvecklas i samråd med representanter från verksamheten.


För mer information:

https://lnu.se/medarbetare/stod-och-service/lnuplay