Search for media from: "Jonas Nilsson"

Äster och Oskar

Äster och Oskar

From  Jonas Nilsson on September 19, 2019 30 plays 0  

Word - numrering av kommentarer

Numrering kommentarer - Word

From  Jonas Nilsson on May 23, 2018 27 plays 0  

Visa kursrum - MyMoodle

En film som beskriver hur man öppnar sitt kursrum på MyMoodle för studenter.

From  Jonas Nilsson on January 29, 2019 17 plays 0  

Strul med onlinemöte på mac - Skype för företag - byta inloggning

Strul med onlinemöte på mac - Skype för företag - byta inloggning

From  Jonas Nilsson on May 23, 2018 11 plays 0  

Spara Word som PDF

Spara Word som PDF

From  Jonas Nilsson on May 24, 2018 3 plays 1  

Skapa länk till Skype för företag-möte (Mac)

Skapa länk till Skype för företag-möte (Mac)

From  Jonas Nilsson on May 25, 2018 6 plays 0  

Så når vi klimatmålen - i Sverige och världen. Anna-Karin Nyström, Naturvårdsverket

Så når vi klimatmålen - i Sverige och världen. Anna-Karin Nyström, Naturvårdsverket

From  Jonas Nilsson on August 30, 2019 7 plays 0  

Robert Johannesson - Nationella expertrådet för klimatanpassning

Robert Johannesson - Nationella expertrådet för klimatanpassning

From  Jonas Nilsson on September 02, 2019 4 plays 0  

Qualitative and quantitative methods Abuse in health care an example

Lecture about qualitative and quantitative methods Abuse in health care, an example

From  Jonas Nilsson on May 26, 2018 135 plays 0  

Prenumerera på IKT-FHL kanalen

Prenumerera på IKT-FHL kanalen

From  Jonas Nilsson on May 23, 2018 7 plays 0  

Petra Wallberg, Formas - Nationella utlysningar för att stärka samarbetet mellan forskning och förvaltning.

Petra Wallberg, Formas - Nationella utlysningar för att stärka samarbetet mellan forskning och förvaltning.

From  Jonas Nilsson on September 11, 2019 5 plays 0  

Pages till PDF

Pages till PDF

From  Jonas Nilsson on May 24, 2018 1 plays 0  

Omvårdnadsprocessen i hemsjukvård

Den här filmen visar hur omvårdnadsprocessen kan användas i hemsjukvård.

From  Jonas Nilsson on May 22, 2018 435 plays 0  

Moodle - Flytta aktiviteter/resurser

Moodle - Flytta aktiviteter/resurser

From  Jonas Nilsson on May 25, 2018 1 plays 0  

Länka till TimeEdit (schema) i MyMoodle

En film som beskriver hur du länkar till TimeEdit i MyMoodle.

From  Jonas Nilsson on January 29, 2019 16 plays 0  

Kontrakturprofylax ben

Kontrakturprofylax ben

From  Jonas Nilsson on May 26, 2018 311 plays 0