Search for media from: "Pieter Kuiper"

Kulor ordnar sig i en kristall

En demonstration av hur runda atomer kan ordna sig till kantiga kristaller. Vår prao-elev Dennis preparerade kulor i ett fyrkant mönster som frö (seed) för kristallväxt.…

From  Pieter Kuiper A year ago 81 views 0  

Gamla tentor

Uppgifter om stråloptik

From  Pieter Kuiper A year ago 74 views 0  

Oscillerande vagn utan tyngder

Filmad med 120 bildrutor per sekund. Om man laddar ner den ser man att det blivit 15 fps, det är 8 gånger långsammare. Så sekvensen är inte 80 sekunder lång, utan…

From  Pieter Kuiper A year ago 43 views 0  

Babinets princip

Babinets princip

From  Pieter Kuiper A year ago 41 views 0  

Introduktionsmöte 1FY809 Termodynamik

Föreläsning om utveckling av begreppet temperatur.

From  Pieter Kuiper 4 Months ago 29 views 0  

Om värmet, vad det är i termodynamik

Första video i kursen termodynamik.

From  Pieter Kuiper A year ago 24 views 0  

Vad ljus är

Elektromagnetiska vågor

From  Pieter Kuiper A year ago 19 views 0  

Introduktion 1FY809; värmetransport

Introduktionsmöte 1FY809 Värmetransport (Energilära kap 6)

From  Pieter Kuiper A year ago 17 views 0  

Introduktionsmöte 1FY809 Termodynamik del 2

Termometrar och temperatur

From  Pieter Kuiper 4 Months ago 15 views 0  

1FY809 - strålning, växhuseffekt

Strålningslagar Växhuseffekt

From  Pieter Kuiper A year ago 13 views 0  

Luftfuktighet

Luftfuktighet, mättnadsångtryck, daggpunkt, kylgränstemperatur

From  Pieter Kuiper A year ago 13 views 0  

Boltzmannfaktor

En enkel härledning, utan entropi eller Taylorutveckling Anteckningar

From  Pieter Kuiper A year ago 10 views 0  

Introduktion_1F803

Introduktionsföreläsning

From  Pieter Kuiper A year ago 9 views 0  

Demonstration magnetisk hysteres

A plate with compass needles is used to illustrate the formation of magnetic domains. A varying applied magnetic field shows magnetic hysteresis loops.

From  Pieter Kuiper A year ago 8 views 0  

Conductivity of glass

A lecture demonstration of the electrical conductivity of glass at high temperature

From  Pieter Kuiper A year ago 8 views 0  

Interferens och diffraktion

Dubbelspalt, interferensfärger.

From  Pieter Kuiper A year ago 8 views 0