Search for media from: "bwoan"

How can the Academic Support Centre help you in your studies?

In this short video students will learn about what type of help they can get at the Academic Support Centre, where to find helpful resources and how to book an appointment.

From  bwoan on June 24, 2020 15 plays 0  

Cinahl - advanced (för dig som gör en litteraturstudie)

I den här filmen berättar vi om hur du kan göra en genomtänkt och strukturerad sökning i Cinahl och få tag i vetenskapliga artiklar. En digital lärresurs…

From  bwoan on July 17, 2018 603 plays 0  

Cinahl - basic (snabbt och enkelt)

I den här filmen berättar vi om hur du kan göra en enkel sökning i Cinahl och få tag i vetenskapliga artiklar. En digital lärresurs producerad…

From  bwoan on July 17, 2018 173 plays 0  

PubMed - basic (snabbt, smalt och enkelt)

I den här filmen berättar vi om hur du kan göra en enkel sökning i PubMed och få tag i vetenskapliga artiklar. Dock finns ingen möjlighet att avgränsa ditt…

From  bwoan on July 11, 2018 127 plays 0  

PubMed - advanced (brett och fördjupat för dig som gör en litteraturstudie)

I den här filmen berättar vi om hur du kan göra en genomtänkt och strukturerad sökning i PubMed och få tag i vetenskapliga artiklar. När du gör en avancerad…

From  bwoan on July 11, 2018 503 plays 1  

Ämneshandledning - Handledning av självständiga arbeten (konferens) 2016-10-20

Jenny Magnusson, Södertörns högskola

From  bwoan on June 04, 2018 2 plays 0  

Texthandledning - Handledning av självständiga arbeten (konferens) 2016-10-20

Sofia Ask, Linnéuniversitetet Tyvärr är det ett avbrott i inspelningen efter ungefär 25 minuter men därefter är inspelningen igång igen.

From  bwoan on June 04, 2018 7 plays 0  

Informationssökningsprocessen

I den här filmen får du veta mer om informationssökningsprocessen.

From  bwoan on June 04, 2018 332 plays 0  

Vetenskaplig artikel

Vad kännetecknar en vetenskaplig artikel? En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  bwoan on May 27, 2018 1,840 plays 0  

Libris

Att söka i Libris, några söktips. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  bwoan on May 27, 2018 257 plays 0  

Avhandling

Vad kännetecknar en avhandling? En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  bwoan on May 27, 2018 317 plays 0  

Vetenskaplig och populärvetenskaplig tidskrift

Vad kännetecknar en vetenskaplig respektive en populärvetenskaplig tidskrift. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  bwoan on May 27, 2018 211 plays 0  

Att söka avhandlingar i Libris : sökexempel för lärarstudenter

Att söka avhandlingar i Libris : sökexempel för lärarstudenter. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  bwoan on May 27, 2018 191 plays 0  

Kombinationssökning - booleska operatorer

Sökteknik - kombinationssökning. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  bwoan on May 27, 2018 197 plays 0  

Trunkering

Sökteknik - trunkering. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  bwoan on May 27, 2018 209 plays 0