Search for media from: "Jonas Nilsson"

Spara Word som PDF

Spara Word som PDF

From  Jonas Nilsson A year ago 3 views 1  

Omvårdnadsprocessen i hemsjukvård

Den här filmen visar hur omvårdnadsprocessen kan användas i hemsjukvård.

From  Jonas Nilsson A year ago 289 views 0  

Infoga dokument i aktiviteter på MyMoodle.

Infoga dokument i aktiviteter på MyMoodle.

From  Jonas Nilsson A year ago 2 views 0  

Word - numrering av kommentarer

Numrering kommentarer - Word

From  Jonas Nilsson A year ago 27 views 0  

Prenumerera på IKT-FHL kanalen

Prenumerera på IKT-FHL kanalen

From  Jonas Nilsson A year ago 6 views 0  

Strul med onlinemöte på mac - Skype för företag - byta inloggning

Strul med onlinemöte på mac - Skype för företag - byta inloggning

From  Jonas Nilsson A year ago 11 views 0  

Pages till PDF

Pages till PDF

From  Jonas Nilsson A year ago 1 views 0  

Skapa länk till Skype för företag-möte (Mac)

Skapa länk till Skype för företag-möte (Mac)

From  Jonas Nilsson A year ago 4 views 0  

Moodle - Flytta aktiviteter/resurser

Moodle - Flytta aktiviteter/resurser

From  Jonas Nilsson A year ago 0 views 0  

Färgutskrift av PDF på Mac.

Färgutskrift av PDF på Mac.

From  Jonas Nilsson A year ago 2 views 0  

Qualitative and quantitative methods Abuse in health care an example

Lecture about qualitative and quantitative methods Abuse in health care, an example

From  Jonas Nilsson A year ago 85 views 0  

Infoga youtubeklipp i PPT eller Keynote på Mac.

Infoga youtubeklipp i PPT eller Keynote på Mac.

From  Jonas Nilsson A year ago 10 views 0  

Googledokument - hämta som Word

En kort instruktion på hur man kan hämta hem sitt googlearbete i wordformat.

From  Jonas Nilsson A year ago 4 views 0  

Visa kursrum - MyMoodle

En film som beskriver hur man öppnar sitt kursrum på MyMoodle för studenter.

From  Jonas Nilsson 9 Months ago 8 views 0  

Länka till TimeEdit (schema) i MyMoodle

En film som beskriver hur du länkar till TimeEdit i MyMoodle.

From  Jonas Nilsson 9 Months ago 15 views 0