Search for media from: "Ida Sköld"

Världen behöver fler ingenjörer!

Som ingenjör funderar du ut nya idéer för en bättre framtid och är med och tar fram lösningar som förenklar vår vardag. Välkommen till ett universitet…

From  Ida Sköld on May 18, 2018 7 plays 0