Search for media from: "Anja Noack Thordin"

Logga in på Survey&Report via Medarbetare

Filmen visar hur du loggar in på Survey & Report via LNUs intranät Medarbetare

From  Anja Noack Thordin on May 27, 2018 27 plays

Lägg till frågor i en enkät

Filmen visar hur du lägger till egna frågor i en enkät (gäller både för publik enkät och respondentenkät)

From  Anja Noack Thordin on May 27, 2018 17 plays

Skapa respondentenkät från mall med guide

Filmen visar hur du kommer igång att skapa en respondetenkät från den LNU gemensamma mallen med guide i S&R

From  Anja Noack Thordin on May 27, 2018 16 plays

MyMoodle aktivitet "Zoom möte"

En film om MyMoodle aktivitet "Zoom möte"

From  Anja Noack Thordin on December 16, 2019 16 plays 0  

Skapa En Publik Enkät Från Mall Med Guide

Filmen visar hur du kommer igång att skapa en publik enkät från den LNU gemensamma mallen med guide i S&R

From  Anja Noack Thordin on May 27, 2018 13 plays

Hjälp inne i Survey & Report

Filmen visar hur du får hjälp inne i systemet.

From  Anja Noack Thordin on May 27, 2018 13 plays

Avsluta konstruktion på en enkät

Filmen visar hur man avslutar konstruktionsfasen i en enkät. Gäller både för respondentenkät och publik enkät.

From  Anja Noack Thordin on May 27, 2018 12 plays 0  

Skapa en publik enkät i S&R (fullversion)

Detaljerad version om hur du skapar en publik enkät i Survey&Report. Filmen visar hur du skapar en enkät från grund med den gemensamma LNU mallen, samt lägger till fler…

From  Anja Noack Thordin on May 27, 2018 11 plays

Lägg till fler mallar i en enkät

Filmen visar hur du lägger till fler frågor från ytterligare mallar, dvs. kopplar fler mallar till en enkät.

From  Anja Noack Thordin on May 27, 2018 8 plays

Skapa delrapporter i S&R

Den här guiden visar hur du skapar en delrapport baserad på ett urval/en varibel

From  Anja Noack Thordin on May 26, 2018 6 plays 0  

Koppla respondenter till en enkät

Filmen visar hur du kopplar respondenter till en enkät samt hur du ange en repondentkategori för att ta ut delrapporter.

From  Anja Noack Thordin on May 27, 2018 4 plays

Skapa övriga enkäter med tom mall

Filmen visar hur du som vill skapa övriga enkäter (ej kursvärderingar) lägger till en tom mall för att kunna komma igång.

From  Anja Noack Thordin on May 27, 2018 1 plays