Search for media from: "Hans Lundberg"

Entreprenörskap och kontext

Presenterar 4 övergripande skäl till varför det är viktigt att analysera kontext. Ger också fördjupning teoretiskt i kontext-begreppet som sådant. Slutligen,…

From  Hans Lundberg on September 08, 2020 0 plays 0  

Entreprenörer genom historien i olika kontexter - Del 2

Här möter ni olika slags entreprenörer från olika länder och epoker, vilka ni ska läsa mer om i kursens artiklar. Här fortsätter också den teoretiska…

From  Hans Lundberg on September 08, 2020 0 plays 0  

Entreprenörer genom historien i olika kontexter - Del 1

Ger en kort introduktion till när entreprenörern på allvar gjorde entré som aktör i ekonomisk och social verksamhet, varför 'entreprenör' som ny…

From  Hans Lundberg on September 08, 2020 0 plays 0