Search for media from: "serhum"

PPB Hen hon han

Detta är en film från projektet "Pappa, pappa, barn". Filmen presenterar forskningsresultat för barn. Den handlar bland annat om kön och ordet "hen".…

From  serhum on May 24, 2018 11 plays 0  

PPB Hur ser en familj ut

Detta är en film från projektet "Pappa, pappa, barn". Filmen presenterar forskningsresultat för barn. Den handlar om hur barnen pratar om sina egna familjer på…

From  serhum on May 24, 2018 140 plays 0  

PPB Anonymitet

Detta är en film från projektet "Pappa, pappa, barn". Filmen presenterar forskningsetik för barn, med fokus på anonymitet i forskningen. Projektet har finansierats…

From  serhum on May 24, 2018 7 plays 0  

PPB Projektet

Detta är en film från projektet "Pappa, pappa, barn". Filmen presenterar syftet med projektet för barn. Projektet har finansierats av Vetenskapsrådet.

From  serhum on May 24, 2018 7 plays 0  

PPB Hur forskningen har gjorts

Detta är en film från projektet "Pappa, pappa, barn". Filmen presenterar hur forskningen har gjorts, dvs. projektets metod, för barn. Projektet har finansierats av…

From  serhum on May 24, 2018 1 plays 0