Search for media from: "Pieter Kuiper"

Termoelektrisk effekt och kontaktpotentialer

Termoelektrisk effekt

From  Pieter Kuiper on May 27, 2018 9 plays 0  

Brittle

Skillnaden mellan spröda och formbara material: dislokationernas mobilitet.

From  Pieter Kuiper on May 27, 2018 2 plays 0  

ProSpect kalibrering

Snabb-introduktion till programmet ProSpect för insamling av gammaspektrum med en Canberra Osprey. Jag visar hur man kan kalibrera energiskalan.

From  Pieter Kuiper on May 27, 2018 0 plays 0  

Den jonära modellen för salter

Sammanfattning på svenska av föreläsningen om den jonära modellen för salter. Datum: 10 sept 2009

From  Pieter Kuiper on May 26, 2018 3 plays 0  

Kristallstrukturer med stapling av bollar

Enkla strukturer: hcp, fcc, bcc. Sidan som visas är http://homepage.lnu.se/staff/pkumsi/1FY805/HCP_FCC.html Datum: 1 september 2009.

From  Pieter Kuiper on May 26, 2018 1 plays 0  

Välkommna till 1FY803

Test av Zoom

From  Pieter Kuiper on May 22, 2018 3 plays 0  

Resonans

Resonans, https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/resonance

From  Pieter Kuiper on May 22, 2018 2 plays 0  

Helmholtzresonator

Helmholtzresonator, http://blogg.lnu.se/vagrorelse/blog/blogg/helmholtz-resonator/

From  Pieter Kuiper on June 04, 2018 8 plays 0  

Stående vågor osv

Superposition

From  Pieter Kuiper on June 04, 2018 1 plays 0  

Vågutbredning

v = f * lambda

From  Pieter Kuiper on June 04, 2018 5 plays 0  

Introduktion_1F803

Introduktionsföreläsning

From  Pieter Kuiper on June 04, 2018 16 plays 0  

Kulor ordnar sig i en kristall

En demonstration av hur runda atomer kan ordna sig till kantiga kristaller. Vår prao-elev Dennis preparerade kulor i ett fyrkant mönster som frö (seed) för kristallväxt.…

From  Pieter Kuiper on May 27, 2018 82 plays 0  

Demonstration magnetisk hysteres

A plate with compass needles is used to illustrate the formation of magnetic domains. A varying applied magnetic field shows magnetic hysteresis loops.

From  Pieter Kuiper on May 27, 2018 9 plays 0  

Elektrisk ledning i glas

Demonstrationsexperiment som visar att glas blir elektriskt ledande vid höga temperaturer.

From  Pieter Kuiper on May 27, 2018 3 plays 0  

Conductivity of glass

A lecture demonstration of the electrical conductivity of glass at high temperature

From  Pieter Kuiper on May 27, 2018 11 plays 0  

Boltzmannfaktor

En enkel härledning, utan entropi eller Taylorutveckling Anteckningar

From  Pieter Kuiper on May 26, 2018 11 plays 0