Search for media from: "Pieter Kuiper"

Frågestind, rapportskrivning

Frågestind, rapportskrivning

From  Pieter Kuiper A year ago 2 views 0  

Frågestund_2

Mer frågestund

From  Pieter Kuiper A year ago 1 views 0  

Frågestund

Frågestund

From  Pieter Kuiper A year ago 2 views 0  

Gamla tentauppgifter

Räknestuga

From  Pieter Kuiper A year ago 1 views 0  

Gammal tenta

Gammal tenta

From  Pieter Kuiper A year ago 3 views 0  

Gamla tentor

Uppgifter om stråloptik

From  Pieter Kuiper A year ago 74 views 0  

Förstoringsglas

Förstoringsglas, gamla tentauppgifter om stråloptik

From  Pieter Kuiper A year ago 0 views 0  

Huvudstrålar

Konstruktion

From  Pieter Kuiper A year ago 3 views 0  

Regnbåge, linser

Linser

From  Pieter Kuiper A year ago 1 views 0  

Ljud

Ljud

From  Pieter Kuiper A year ago 5 views 0  

Resonans

Resonans, https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/resonance

From  Pieter Kuiper A year ago 2 views 0  

Välkommna till 1FY803

Test av Zoom

From  Pieter Kuiper A year ago 2 views 0  

Boltzmannfaktor

En enkel härledning, utan entropi eller Taylorutveckling Anteckningar

From  Pieter Kuiper A year ago 10 views 0  

Entropi

Sambandet mellan temperatur och entropi. Anteckningar

From  Pieter Kuiper A year ago 6 views 0  

Samma temperatur, villkoret från slumpen

Ett enkel statistiskt resonemang leder till att villkoret för att två system ska ha samma temperatur är att det relativa beroendet av multipliciteten på energi ska vara lika…

From  Pieter Kuiper A year ago 3 views 0  

Om värmet, vad det är i termodynamik

Första video i kursen termodynamik.

From  Pieter Kuiper A year ago 24 views 0