Sök efter media från: "Anna Wolke"

Referenshantering

Referenshantering - en av filmerna i UB:s serie "Så lyckas du med dina studier". En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Från  Anna Wolke Ett år sedan 1,583 views 0  

Vetenskaplig artikel

Vad kännetecknar en vetenskaplig artikel? En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Från  Anna Wolke Ett år sedan 718 views 0  

Publicera din uppsats i DiVA

En genomgång steg för steg om hur du publicerar din uppsats i DiVA. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Från  Anna Wolke Ett år sedan 482 views 0  

Vetenskaplig tidskrift

Hur vet du om en tidskrift är vetenskaplig? En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Från  Anna Wolke Ett år sedan 273 views 0  

PubMed - advanced (brett och fördjupat för dig som gör en litteraturstudie)

I den här filmen berättar vi om hur du kan göra en genomtänkt och strukturerad sökning i PubMed och få tag i vetenskapliga artiklar. När du gör en avancerad…

Från  Anna Wolke 11 månader sedan 251 views 0  

Paginering i word

En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitet

Från  Anna Wolke Ett år sedan 178 views 0  

Källkritik - en metod

Tips och råd till studenter vid källkritisk granskning. Ersätter tidigare lärobjekt från 2012.

Från  Anna Wolke Ett år sedan 167 views 0  

PsycINFO - en kort guide

En kort guide om att söka i PsycINFO

Från  Anna Wolke Ett år sedan 136 views 0  

Primär - & sekundärkälla

Momentet att kritiskt granska och värdera information på en vetenskaplig nivå är en viktig del av studierna. I det här sammanhanget brukar vi prata om primär-…

Från  Anna Wolke Ett år sedan 134 views 0  

EndNote - skapakonto

Information om hur du skapar konto i EndNote. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Från  Anna Wolke Ett år sedan 109 views 0  

Avhandling

Vad kännetecknar en avhandling? En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Från  Anna Wolke Ett år sedan 97 views 0  

Studieteknik

Studieteknik - en av filmerna i UB:s serie "Så lyckas du med dina studier" En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Från  Anna Wolke Ett år sedan 94 views 0  

Publish your thesis in DiVA

Instruction for students, step by step. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Från  Anna Wolke Ett år sedan 89 views 0  

Kombinationssökning - booleska operatorer

Sökteknik - kombinationssökning. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Från  Anna Wolke Ett år sedan 80 views 0  

Vetenskaplig och populärvetenskaplig tidskrift

Vad kännetecknar en vetenskaplig respektive en populärvetenskaplig tidskrift. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Från  Anna Wolke Ett år sedan 76 views 0  

Google Scholar versus databaser

Jämförelse mellan Google Scholar och databaser. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Från  Anna Wolke Ett år sedan 70 views 0