Search for media from: "Pieter Kuiper"

Frågestind, rapportskrivning

Frågestind, rapportskrivning

From  Pieter Kuiper on May 18th, 2018 10 plays 0  

Frågestund_2

Mer frågestund

From  Pieter Kuiper on May 18th, 2018 2 plays 0  

Frågestund

Frågestund

From  Pieter Kuiper on May 18th, 2018 9 plays 0  

Gammal tenta

Gammal tenta

From  Pieter Kuiper on May 18th, 2018 5 plays 0  

Gamla tentauppgifter

Räknestuga

From  Pieter Kuiper on May 18th, 2018 3 plays 0  

Gamla tentor

Uppgifter om stråloptik

From  Pieter Kuiper on May 18th, 2018 77 plays 0  

Förstoringsglas

Förstoringsglas, gamla tentauppgifter om stråloptik

From  Pieter Kuiper on May 18th, 2018 1 plays 0  

Huvudstrålar

Konstruktion

From  Pieter Kuiper on May 18th, 2018 3 plays 0  

Regnbåge, linser

Linser

From  Pieter Kuiper on May 18th, 2018 2 plays 0  

Ljud

Ljud

From  Pieter Kuiper on May 22nd, 2018 6 plays 0  

Resonans

Resonans, https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/resonance

From  Pieter Kuiper on May 22nd, 2018 2 plays 0  

Välkommna till 1FY803

Test av Zoom

From  Pieter Kuiper on May 22nd, 2018 3 plays 0  

Boltzmannfaktor

En enkel härledning, utan entropi eller Taylorutveckling Anteckningar

From  Pieter Kuiper on May 26th, 2018 11 plays 0  

Entropi

Sambandet mellan temperatur och entropi. Anteckningar

From  Pieter Kuiper on May 26th, 2018 8 plays 0  

Samma temperatur, villkoret från slumpen

Ett enkel statistiskt resonemang leder till att villkoret för att två system ska ha samma temperatur är att det relativa beroendet av multipliciteten på energi ska vara lika…

From  Pieter Kuiper on May 26th, 2018 3 plays 0  

Om värmet, vad det är i termodynamik

Första video i kursen termodynamik.

From  Pieter Kuiper on May 26th, 2018 25 plays 0