Search for media from: "Anna Wolke"

Akademiskt skrivande

Tips och råd om akademiskt skrivande. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke A year ago 90 views 0  

Att söka avhandlingar i Libris : sökexempel för studenter inom socialt arbete

Att söka avhandlingar i Libris : sökexempel för studenter inom socialt arbete. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke A year ago 11 views 0  

Att söka i Google Scholar

Detta är en kort guide / introduktion till Google Scholar. Den vänder sig till studenter och andra som vill få kunskap om söktjänsten, och hur man där relativt enkelt…

From  Anna Wolke A year ago 31 views 0  

Att söka vetenskapliga artiklar i Criminal Justice Abstracts

Att söka vetenskapliga artiklar i Criminal justice abstracts: en film för polisstudenter. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke A year ago 1 views 0  

Att söka vetenskapliga artiklar i SportDiscus

Att söka vetenskapliga artiklar i SPORTDiscus - en film för studenter som skriver självständiga arbeten inom idrottsvetenskap. En digital lärresurs producerad av…

From  Anna Wolke A year ago 10 views 0  

Att tyda sökresultat i Google Scholar

Detta är en kort guide / introduktion till Google Scholar. Den vänder sig till studenter och andra som vill få kunskap om söktjänsten, och hur man där relativt enkelt…

From  Anna Wolke A year ago 4 views 0  

Avhandling

Vad kännetecknar en avhandling? En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke A year ago 177 views 0  

CINAHL - en guide för sökning

Filmen går igenom fritextsökning och sökning med ämnesord i databasen CINAHL. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke A year ago 90 views 0  

Combination searching

Description of the function combination searching. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke A year ago 26 views 0  

Conference publication

Conference publication. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke A year ago 12 views 0  

Dissertation

Dissertation. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke A year ago 22 views 0  

En studie av formandet av källkritik i webb 2.0 miljoer - EXAKT projektet

Helena Francke - Lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås talar om EXAKT projektet. En studie av formandet av källkritik i webb 2.0 miljöer…

From  Anna Wolke A year ago 0 views 0  

EndNote - skapa grupper

Information om hur du skapar grupper i EndNote. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke A year ago 6 views 0  

EndNote - skapakonto

Information om hur du skapar konto i EndNote. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke A year ago 233 views 0  

Evaluating information sources - a method

Tips och råd till studenter vid källkritisk granskning. Engelsk textning - klicka på cc-ikonen. Ersätter den tidigare versionen från 2012, Evaluating sources : a method

From  Anna Wolke A year ago 35 views 0