Sök efter media från: "anoadm"

MyMoodle aktivitet "Zoom möte"

En film om MyMoodle aktivitet "Zoom möte"

Uppladdad av  anoadm på december 16, 2019 16 uppspelningar 0  

Skapa respondentenkät i S&R (fullversion)

Detaljerad film hur du skapar en respondentenkät i Survey& Report. Filmen visar hur du skapar en enkät från grund med den gemensamma LNU mallen, samt lägger till fler mallar…

Uppladdad av  anoadm på maj 27, 2018 15 uppspelningar

Skapa en publik enkät i S&R (fullversion)

Detaljerad version om hur du skapar en publik enkät i Survey&Report. Filmen visar hur du skapar en enkät från grund med den gemensamma LNU mallen, samt lägger till fler…

Uppladdad av  anoadm på maj 27, 2018 11 uppspelningar

Skapa respondentenkät från mall med guide

Filmen visar hur du kommer igång att skapa en respondetenkät från den LNU gemensamma mallen med guide i S&R

Uppladdad av  anoadm på maj 27, 2018 16 uppspelningar

Skapa övriga enkäter med tom mall

Filmen visar hur du som vill skapa övriga enkäter (ej kursvärderingar) lägger till en tom mall för att kunna komma igång.

Uppladdad av  anoadm på maj 27, 2018 1 uppspelningar

Lägg till frågor i en enkät

Filmen visar hur du lägger till egna frågor i en enkät (gäller både för publik enkät och respondentenkät)

Uppladdad av  anoadm på maj 27, 2018 17 uppspelningar

Hjälp inne i Survey & Report

Filmen visar hur du får hjälp inne i systemet.

Uppladdad av  anoadm på maj 27, 2018 13 uppspelningar

Avsluta konstruktion på en enkät

Filmen visar hur man avslutar konstruktionsfasen i en enkät. Gäller både för respondentenkät och publik enkät.

Uppladdad av  anoadm på maj 27, 2018 12 uppspelningar 0  

Lägg till fler mallar i en enkät

Filmen visar hur du lägger till fler frågor från ytterligare mallar, dvs. kopplar fler mallar till en enkät.

Uppladdad av  anoadm på maj 27, 2018 8 uppspelningar

Skapa En Publik Enkät Från Mall Med Guide

Filmen visar hur du kommer igång att skapa en publik enkät från den LNU gemensamma mallen med guide i S&R

Uppladdad av  anoadm på maj 27, 2018 13 uppspelningar

Logga in på Survey&Report via Medarbetare

Filmen visar hur du loggar in på Survey & Report via LNUs intranät Medarbetare

Uppladdad av  anoadm på maj 27, 2018 27 uppspelningar

Koppla respondenter till en enkät

Filmen visar hur du kopplar respondenter till en enkät samt hur du ange en repondentkategori för att ta ut delrapporter.

Uppladdad av  anoadm på maj 27, 2018 4 uppspelningar

Skapa delrapporter i S&R

Den här guiden visar hur du skapar en delrapport baserad på ett urval/en varibel

Uppladdad av  anoadm på maj 26, 2018 6 uppspelningar 0