Search for media from: "Karolina Bruze"

MLA

Film om hur du söker vetenskapliga artiklar i databasen MLA.

From  Karolina Bruze on August 01, 2019 26 plays 0  

Att söka vetenskapliga artiklar i Criminal justice abstracts

Att söka vetenskapliga artiklar i databasen Criminal justice abstracts. En film för polisstudenter.

From  Karolina Bruze on May 26, 2018 63 plays 0  

Sociological abstracts

Att söka vetenskapliga artiklar i Sociological abstracts med hjälp av thesaurus. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet

From  Karolina Bruze on May 18, 2018 55 plays 0