Search for media from: "Pieter Kuiper"

Vågutbredning

v = f * lambda

From  Pieter Kuiper on June 04, 2018 5 plays 0  

Välkommna till 1FY803

Test av Zoom

From  Pieter Kuiper on May 22, 2018 3 plays 0  

Vagnen - en uppgift om dynamik

Bestäm vagnens svängningsperiod med uppgifterna här. Jämför resultatet med mätningar från den andra filmen.

From  Pieter Kuiper on May 26, 2018 8 plays 0  

Vad ljus är

Elektromagnetiska vågor

From  Pieter Kuiper on June 04, 2018 23 plays 0  

Toner

Toner

From  Pieter Kuiper on June 04, 2018 1 plays 0  

Toner

Toner

From  Pieter Kuiper on June 04, 2018 1 plays 0  

Termoelektrisk effekt och kontaktpotentialer

Termoelektrisk effekt

From  Pieter Kuiper on May 27, 2018 9 plays 0  

Tentagenomgång

Tentagenomgång av 1FY803 (Vågrörelselära och optik)

From  Pieter Kuiper on June 04, 2018 9 plays 0  

Stående vågor osv

Superposition

From  Pieter Kuiper on June 04, 2018 1 plays 0  

Samma temperatur, villkoret från slumpen

Ett enkel statistiskt resonemang leder till att villkoret för att två system ska ha samma temperatur är att det relativa beroendet av multipliciteten på energi ska vara lika…

From  Pieter Kuiper on May 26, 2018 3 plays 0  

Resonans

Resonans, https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/resonance

From  Pieter Kuiper on May 22, 2018 2 plays 0  

Regnbåge, linser

Linser

From  Pieter Kuiper on May 18, 2018 2 plays 0  

Refraktion

Snells lag

From  Pieter Kuiper on June 04, 2018 7 plays 0  

Reflektion

Reflektionslagen

From  Pieter Kuiper on June 04, 2018 10 plays 0  

ProSpect quick guide

ProSpect is the Canberra data acquisition software for gamma spectrscopy with the Osprey hardware. This is a short introduction for a quick start to measure spectra and to establish an energy…

From  Pieter Kuiper on May 27, 2018 0 plays 0  

ProSpect kalibrering

Snabb-introduktion till programmet ProSpect för insamling av gammaspektrum med en Canberra Osprey. Jag visar hur man kan kalibrera energiskalan.

From  Pieter Kuiper on May 27, 2018 0 plays 0