Sök efter media från: "Jonas Barck"

UB-möte 2014-09-12

Inspirationsföreläsning av Barbro Thomas för UB-personal: Universitets- och högskolebibliotekens styrning och strategier.

Uppladdad av  Jonas Barck på maj 27, 2018 0  

UB-möte 2014-10-17

Inspirationsföreläsning med Daniel Forsman, bibliotekschef på Chalmers bibliotek

Uppladdad av  Jonas Barck på maj 27, 2018 0  

UB-möte 2014-10-22

Inspirationsföreläsning av riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

Uppladdad av  Jonas Barck på maj 27, 2018 0