Search for media from: "Catharina Aineström"

Lässtrategier

Den här lärresursen ger exempel på några olika sätt att läsa och bearbeta en text. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid…

From  Catharina Aineström on juni 20, 2018 311 plays 0  

Reading strategies

University studies require a lot of reading in a limited time. In this video the Academic Support Center offers advice on how to improve academic reading skills. A learning resource produced by the…

From  Catharina Aineström on juni 26, 2019 17 plays 0