Search for media from: "Helena Svedin"

Skype för företag- Spela in ett möte på PC

I denna instruktionsfilm beskrivs det hur du spelar in ett Skypemöte på PC.

From  Helena Svedin A year ago 11 views 0