Search for media from: "Sofie Kindstedt"

Block Bild

Hur du lägger in en bild i ett block för att använda i Episerver.

From  Sofie Kindstedt A year ago 7 views 0  

Block Dubbelbild

Så här gör man för att lägga in en dubbelbild i ett block för att använda i EpiServer.

From  Sofie Kindstedt A year ago 6 views 0  

Block Expanderbart innehåll

så här gör man för att lägga in mer information i ett expanderbart block som kan användas i EpiServer.

From  Sofie Kindstedt A year ago 10 views 0  

Meny Studiedokumentation

Förklaring av vad de övergripande menyerna betyder under studiedokumentation i nya Ladok.

From  Sofie Kindstedt A year ago 13 views 0  

Meny Utbildningsinformation

Menyn utbildningsinformation handlar om att skapa innehåll på kurs och program.

From  Sofie Kindstedt A year ago 13 views 0  

Skapa en programstruktur

Skapa en programstruktur i menyn utbildningsinformation i ladok.

From  Sofie Kindstedt A year ago 12 views 0  

Sök fram ett program

Hur du söker fram ett program i ladok genom programnamnet eller programkoden.

From  Sofie Kindstedt A year ago 5 views 0  

Sök fram ett programtillfälle

Hur du söker fram ett programtillfälle med hjälp av benämning, tillfälleskod, vilken period tillfället startar inom.

From  Sofie Kindstedt A year ago 3 views 0  

Sök ut flera programtillfällen

Men hjälp av programbenämning eller utbildningskoden hittar du snabbt flera programtillfällen.

From  Sofie Kindstedt A year ago 5 views 0  

Hur ändrar jag språk i ladoks gränssnitt

Under mina inställningar finns språkhanteringen av gränssnittet. Välj mellan svesnka eller engelska.

From  Sofie Kindstedt A year ago 3 views 0  

Report grades on anonymous exam in Ladok

This is a demonstration for how to report grades on anonymous exam in Ladok. The demonstration is accourding to the routine document publiced at the Ladok page on Medarbetare.

From  Sofie Kindstedt A year ago 2 views 0  

Rapportera betyg på anonym tentamen i Ladok

Så här rapporterar du betyg på anonym tentamen i Ladok. Demonstrationen följer rutindokument som finns publicerat på Ladoksidan på Medarbetare.

From  Sofie Kindstedt A year ago 24 views 0