Sök efter media från: "Anja Noack Thordin"

MyMoodle aktivitet "Zoom möte"

En film om MyMoodle aktivitet "Zoom möte"

Uppladdad av  Anja Noack Thordin på december 16, 2019 0  

Skapa en publik enkät i S&R (fullversion)

Detaljerad version om hur du skapar en publik enkät i Survey&Report. Filmen visar hur du skapar en enkät från grund med den gemensamma LNU mallen, samt lägger till fler…

Uppladdad av  Anja Noack Thordin på maj 27, 2018

Skapa respondentenkät från mall med guide

Filmen visar hur du kommer igång att skapa en respondetenkät från den LNU gemensamma mallen med guide i S&R

Uppladdad av  Anja Noack Thordin på maj 27, 2018

Skapa övriga enkäter med tom mall

Filmen visar hur du som vill skapa övriga enkäter (ej kursvärderingar) lägger till en tom mall för att kunna komma igång.

Uppladdad av  Anja Noack Thordin på maj 27, 2018

Lägg till frågor i en enkät

Filmen visar hur du lägger till egna frågor i en enkät (gäller både för publik enkät och respondentenkät)

Uppladdad av  Anja Noack Thordin på maj 27, 2018

Hjälp inne i Survey & Report

Filmen visar hur du får hjälp inne i systemet.

Uppladdad av  Anja Noack Thordin på maj 27, 2018

Avsluta konstruktion på en enkät

Filmen visar hur man avslutar konstruktionsfasen i en enkät. Gäller både för respondentenkät och publik enkät.

Uppladdad av  Anja Noack Thordin på maj 27, 2018 0  

Lägg till fler mallar i en enkät

Filmen visar hur du lägger till fler frågor från ytterligare mallar, dvs. kopplar fler mallar till en enkät.

Uppladdad av  Anja Noack Thordin på maj 27, 2018

Skapa En Publik Enkät Från Mall Med Guide

Filmen visar hur du kommer igång att skapa en publik enkät från den LNU gemensamma mallen med guide i S&R

Uppladdad av  Anja Noack Thordin på maj 27, 2018

Logga in på Survey&Report via Medarbetare

Filmen visar hur du loggar in på Survey & Report via LNUs intranät Medarbetare

Uppladdad av  Anja Noack Thordin på maj 27, 2018

Koppla respondenter till en enkät

Filmen visar hur du kopplar respondenter till en enkät samt hur du ange en repondentkategori för att ta ut delrapporter.

Uppladdad av  Anja Noack Thordin på maj 27, 2018

Skapa delrapporter i S&R

Den här guiden visar hur du skapar en delrapport baserad på ett urval/en varibel

Uppladdad av  Anja Noack Thordin på maj 26, 2018 0