Sök efter media från: "Anna Glarner"

Vad är en Variabel?

Denna film beskriver vad är en variabel och hur skapar jag en i Matlab.

Från  Anna Glarner Ett år sedan 127 views 0  

Hitta nollställen på en funktion i matlab

Beskriver hur man skapar en funktion, använder plot och fzero

Från  Anna Glarner Ett år sedan 123 views 0  

Hur skapar man en Matris i Matlab?

Denna film visar hur man skapar en matris i Matlab.

Från  Anna Glarner Ett år sedan 107 views 0  

Vad är en While-loop?

Denna film beskriver vad är en while-loop och hur använder man den i Matlab?

Från  Anna Glarner Ett år sedan 97 views 0  

Plotta en funktion i matlab

Filmen beskriver hur man plottar en funktion i matlab genom att använda plot och subplot

Från  Anna Glarner Ett år sedan 94 views 0  

Matlabs matematiska elementära funktioner

Denna film visar hur du kan hitta matlabs matematiska elementära funktioner samt ett enkelt exempel hur du kan använda floor och mod.

Från  Anna Glarner Ett år sedan 92 views 0  

Funktionshandtag och Anonym funktion.mp4

Denna film visar hur du använder anonym funktion och funktionshandtag i Matlab.

Från  Anna Glarner Ett år sedan 86 views 0  

Vad är en Nästlad loop?

Vad är en nästlad loop och hur skapar jag den i Matlab

Från  Anna Glarner Ett år sedan 84 views 0  

Ordinära diffekvationer, matlab

Hur kan man skapa en numerisk lösning på en diffekvation i matlab genom att använda kommandot ODE45?

Från  Anna Glarner Ett år sedan 83 views 0  

Hur skriver man ett program i Matlab

Denna film beskriver vad är ett program och hur programmerar man.

Från  Anna Glarner Ett år sedan 81 views 0  

Medel median och standardavvikelse hur beräknar man det i Matlab?

Filmen visar ett exempel på hur du beräknar medelvärde, medianvärde och standardavvikelse i en 10x10 matris

Från  Anna Glarner Ett år sedan 80 views 0  

Hur skapar jag en if-sats?

Denna film handlar om logiska uttryck och hur jag skapar en if-sats i Matlab.

Från  Anna Glarner Ett år sedan 74 views 0  

Kommandot Integral i Matlab

Kommandot Integral i Matlab

Från  Anna Glarner Ett år sedan 71 views 0  

Vad är en for-lop och hur skapar jag en i matlab?

Denna film handlar om vad är en for-lop och hur skapar jag den i matlab.

Från  Anna Glarner Ett år sedan 71 views 0  

AutoCad rita en figur med linjer

Denna visar hur en ny användare av autocad mechanics enkelt kan skapa en figur.

Från  Anna Glarner Ett år sedan 67 views 0  

Analysera resultatet från Urkund

Denna film visar på hur man kan se vad träffprocenten i Urkund innebär

Från  Anna Glarner Ett år sedan 65 views 0