Search for media from: "Jonas Nilsson"

Äster och Oskar

Äster och Oskar

From  Jonas Nilsson 4 Months ago 23 views 0  

Word - numrering av kommentarer

Numrering kommentarer - Word

From  Jonas Nilsson A year ago 27 views 0  

Visa kursrum - MyMoodle

En film som beskriver hur man öppnar sitt kursrum på MyMoodle för studenter.

From  Jonas Nilsson 11 Months ago 9 views 0  

Strul med onlinemöte på mac - Skype för företag - byta inloggning

Strul med onlinemöte på mac - Skype för företag - byta inloggning

From  Jonas Nilsson A year ago 11 views 0  

Spara Word som PDF

Spara Word som PDF

From  Jonas Nilsson A year ago 3 views 1  

Skapa länk till Skype för företag-möte (Mac)

Skapa länk till Skype för företag-möte (Mac)

From  Jonas Nilsson A year ago 5 views 0  

Så når vi klimatmålen - i Sverige och världen. Anna-Karin Nyström, Naturvårdsverket

Så når vi klimatmålen - i Sverige och världen. Anna-Karin Nyström, Naturvårdsverket

From  Jonas Nilsson 4 Months ago 5 views 0  

Robert Johannesson - Nationella expertrådet för klimatanpassning

Robert Johannesson - Nationella expertrådet för klimatanpassning

From  Jonas Nilsson 4 Months ago 3 views 0  

Qualitative and quantitative methods Abuse in health care an example

Lecture about qualitative and quantitative methods Abuse in health care, an example

From  Jonas Nilsson A year ago 94 views 0  

Prenumerera på IKT-FHL kanalen

Prenumerera på IKT-FHL kanalen

From  Jonas Nilsson A year ago 6 views 0  

Petra Wallberg, Formas - Nationella utlysningar för att stärka samarbetet mellan forskning och förvaltning.

Petra Wallberg, Formas - Nationella utlysningar för att stärka samarbetet mellan forskning och förvaltning.

From  Jonas Nilsson 4 Months ago 4 views 0  

Pages till PDF

Pages till PDF

From  Jonas Nilsson A year ago 1 views 0  

Omvårdnadsprocessen i hemsjukvård

Den här filmen visar hur omvårdnadsprocessen kan användas i hemsjukvård.

From  Jonas Nilsson A year ago 308 views 0  

Moodle - Flytta aktiviteter/resurser

Moodle - Flytta aktiviteter/resurser

From  Jonas Nilsson A year ago 1 views 0  

Länka till TimeEdit (schema) i MyMoodle

En film som beskriver hur du länkar till TimeEdit i MyMoodle.

From  Jonas Nilsson 11 Months ago 15 views 0  

Kontrakturprofylax ben

Kontrakturprofylax ben

From  Jonas Nilsson A year ago 268 views 0