Search for media from: "Karolina Bruze"

MLA

Film om hur du söker vetenskapliga artiklar i databasen MLA.

From  Karolina Bruze 5 Months ago 11 views 0  

Att söka vetenskapliga artiklar i Criminal justice abstracts

Att söka vetenskapliga artiklar i databasen Criminal justice abstracts. En film för polisstudenter.

From  Karolina Bruze A year ago 10 views 0  

Sociological abstracts

Att söka vetenskapliga artiklar i Sociological abstracts med hjälp av thesaurus. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet

From  Karolina Bruze A year ago 5 views 0