Sök efter media från: "Anna Glarner"

Medel median och standardavvikelse hur beräknar man det i Matlab?

Filmen visar ett exempel på hur du beräknar medelvärde, medianvärde och standardavvikelse i en 10x10 matris

Uppladdad av  Anna Glarner på maj 18, 2018 122 uppspelningar 0  

Antagen och student nya roller i Moodle

Denna film förklarar rollen antagen och student i Moodle samt hur man kan byta roller på studenter som fått dessa roller i Moodle.

Uppladdad av  Anna Glarner på maj 18, 2018 6 uppspelningar 0  

Rita en platta i autocad med hal

I denna film lär man sig hur man ritar hål i autocad mechanics.

Uppladdad av  Anna Glarner på maj 23, 2018 60 uppspelningar 0  

AutoCad rita en figur med linjer

Denna visar hur en ny användare av autocad mechanics enkelt kan skapa en figur.

Uppladdad av  Anna Glarner på maj 23, 2018 70 uppspelningar 0  

Hur man kan använda funktionen max i Matlab

Filmen beskriver med ett enkelt exempel funktionen max och hur man kan hålla reda på vilken position i en matris som har högst värde

Uppladdad av  Anna Glarner på maj 24, 2018 93 uppspelningar 0  

Urkund och Uppgift i MyMoodle 3

Denna film visar hur man aktiverar Urkund i MyMoodle 3.0

Uppladdad av  Anna Glarner på maj 25, 2018 3 uppspelningar 0  

Uppgift och bedömningsflöde

Filmen visar hur en lärare ställer in och använder bedömningsflöde i en uppgift

Uppladdad av  Anna Glarner på maj 25, 2018 4 uppspelningar 0  

Öppna upp uppgift automatisk i Moodle 3.0

Denna film beskriver hur man öppnar upp uppgiften automatisk för studenter i Moodle 3.0

Uppladdad av  Anna Glarner på maj 25, 2018 3 uppspelningar 0  

Ordinära diffekvationer, matlab

Hur kan man skapa en numerisk lösning på en diffekvation i matlab genom att använda kommandot ODE45?

Uppladdad av  Anna Glarner på maj 26, 2018 146 uppspelningar 0  

Kommandot Integral i Matlab

Kommandot Integral i Matlab

Uppladdad av  Anna Glarner på maj 26, 2018 114 uppspelningar 0  

Hitta nollställen på en funktion i matlab

Beskriver hur man skapar en funktion, använder plot och fzero

Uppladdad av  Anna Glarner på maj 26, 2018 185 uppspelningar 0  

Tvådimensionella funktioner, mesh och meshgrid

Denna film beskriver hur man använder mesh och meshgrid i matlab för att plotta tvådimensionella funktioner.

Uppladdad av  Anna Glarner på maj 26, 2018 8 uppspelningar 0  

Plotta en funktion i matlab

Filmen beskriver hur man plottar en funktion i matlab genom att använda plot och subplot

Uppladdad av  Anna Glarner på maj 26, 2018 168 uppspelningar 0  

Betygskategori och komponent MyMoodle 2.8

Betygskategori och komponent

Uppladdad av  Anna Glarner på maj 26, 2018 7 uppspelningar 0  

Teknik i basåret, Skjuvning och Dragning

Denna film löser uppgift 2.2 som handlar om hur man beräknar en kraft i en bult som utsätts för dragning och skjuvning

Uppladdad av  Anna Glarner på maj 26, 2018 39 uppspelningar 0  

Att använda betygsboken i Moodle

Denna film ska handla om hur du kan skapa betygskriterier och betygskomponenter samt betygsätta när du använder flera olika aktiviteter i en kurs

Uppladdad av  Anna Glarner på maj 27, 2018 18 uppspelningar 0