Sök efter media från: "Anders Olsson"

Zoonoser - sjukdomar som sprids mellan människor och djur

Jonas Waldenström studerar djurburna infektioner, så kallade zoonoser. Merparten av de infektionssjukdomar som drabbar människor delas med minst ett djurslag och för att…

Från  Anders Olsson Ett år sedan 15 views 0  

What is Marketing?

What is Marketing about? Lecturer Viktor Magnusson and three marketing students at Linnaeus University share their thoughts.

Från  Anders Olsson Ett år sedan 704 views 0  

Välkommen till Informationsdagen

Informationsdagen är till för dig som vill veta mer om Linnéuniversitetets utbildningar, och om hur det är att vara student hos oss. Besökarna kommer från…

Från  Anders Olsson 11 månader sedan 218 views 0  

Visual Communication + Change

Do you want to use visual communication to make a difference in the world? Then this is the right degree for you.

Från  Anders Olsson Ett år sedan 1,080 views 0  

Vilka får jobb och bostad? Om diskriminering av invandrare, äldre och homosexuella på arbets- och bostadsmarknaden

Mats Hammarstedt är professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet. Här berättar han om sin forskning kring diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden.

Från  Anders Olsson Ett år sedan 50 views 0  

Vem kan man lita på? Om skillnader i tillit mellan Sverige och Indien

Magnus Karlsson är professor i socialt arbete. Hans forskning handlar om tillit, i samhället och mellan människor. I en undersökning såg han att den generella tilliten…

Från  Anders Olsson Ett år sedan 65 views 0  

Vem får jobb och bostad? Diskriminering av invandrare, äldre och homosexuella

Föreläsning med Magnus Carlsson och Lina Aldén – forskare i nationalekonomi. Från Ekonomihögskolans jubileumsevent "Vem får jobb och bostad?…

Från  Anders Olsson Ett år sedan 35 views 0  

Varför går unga med i gäng?

Torbjörn Forkby är professor i socialt arbete. Han forskar om gängbildning och hur det kommer sig att unga går med i gäng, trots alla risker det medför.

Från  Anders Olsson Ett år sedan 67 views 0  

Vad tar du med dig ut på sjön?

Fem studenter på Sjöfartshögskolan berättar vad de inte kan vara utan.

Från  Anders Olsson Ett år sedan 549 views 0  

Vad kan man när man kan något om historia?

Är historia att lära sig årtal, personer och händelser? Förr var det kanske så. Idag betonas istället att eleverna ska utveckla förmågor för att…

Från  Anders Olsson Ett år sedan 42 views 0  

Vad händer i gränslandet mellan medier?

Hur förändras innehållet i en bok när man gör film av den? Att överföra ett innehåll från ett medium till ett annat innebär alltid någon typ…

Från  Anders Olsson Ett år sedan 30 views 0  

Tänka själv eller som andra?

Mats Lindahl är professor i naturvetenskapens didaktik vid Linnéuniversitetet

Från  Anders Olsson Ett år sedan 16 views 0  

Trixie läser till ingenjör i byggteknik

Trixie Swahn vill gärna jobba som projektledare på en byggarbetsplats i framtiden. Hon vill vara spindeln i nätet och se till att alla delar fungerar som de ska. Och så har hon…

Från  Anders Olsson Ett år sedan 354 views 0  

Tre viktiga förändringar i 1800-talets jordbrukssamhälle

Ulla Rosén är forskare i historia vid Linnéuniversitetet. Här berättar hon om hur förutsättningarna för 1800-talets jordbrukssamhälle…

Från  Anders Olsson Ett år sedan 65 views 0  

Tomi forskar om effekterna av Performance Management inom utbildning och vård

Tomi Kallio är professor i företagsekonomi. Han forskar om kunskapsintensiva organisationer, som t ex universitet ch sjukhus.

Från  Anders Olsson Ett år sedan 9 views 0  

The potential of change through potatoes

Design Research Day for students and staff at the Department of Design

Från  Anders Olsson Ett år sedan 47 views 0