Sök efter media från: "Anna Wolke"

Att söka avhandlingar i Libris : sökexempel för studenter inom socialt arbete

Att söka avhandlingar i Libris : sökexempel för studenter inom socialt arbete. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Från  Anna Wolke 11 månader sedan 0 views 0  

Att söka vetenskapliga artiklar om arbetslivspedagogiska frågor

Att söka vetenskapliga artiklar om arbetslivspedagogiska frågor. En film med sökexempel i databasen Academic search elite. En digital lärresurs producerad av…

Från  Anna Wolke 11 månader sedan 0 views 0  

Att söka vetenskapliga artiklar i Criminal Justice Abstracts

Att söka vetenskapliga artiklar i Criminal justice abstracts: en film för polisstudenter. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Från  Anna Wolke 11 månader sedan 0 views 0  

Att söka vetenskapliga artiklar i Academic search elite

Att söka vetenskapliga artiklar i Academic search elite : en film för studenter på polisutbildningen. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid…

Från  Anna Wolke 11 månader sedan 1 views 0  

Trunkering

Sökteknik - trunkering. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Från  Anna Wolke 11 månader sedan 64 views 0  

Frassökning

Sökteknik - frassökning. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Från  Anna Wolke 11 månader sedan 55 views 0  

Kombinationssökning - booleska operatorer

Sökteknik - kombinationssökning. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Från  Anna Wolke 11 månader sedan 76 views 0  

PsycINFO - en kort guide

En kort guide om att söka i PsycINFO

Från  Anna Wolke 11 månader sedan 135 views 0  

PubMed - advanced (brett och fördjupat för dig som gör en litteraturstudie)

I den här filmen berättar vi om hur du kan göra en genomtänkt och strukturerad sökning i PubMed och få tag i vetenskapliga artiklar. När du gör en avancerad…

Från  Anna Wolke 10 månader sedan 249 views 0  

PubMed - basic (snabbt, smalt och enkelt)

I den här filmen berättar vi om hur du kan göra en enkel sökning i PubMed och få tag i vetenskapliga artiklar. Dock finns ingen möjlighet att avgränsa ditt…

Från  Anna Wolke 10 månader sedan 51 views 0  

Primär - & sekundärkälla

Momentet att kritiskt granska och värdera information på en vetenskaplig nivå är en viktig del av studierna. I det här sammanhanget brukar vi prata om primär-…

Från  Anna Wolke 11 månader sedan 126 views 0  

Vetenskaplig tidskrift

Hur vet du om en tidskrift är vetenskaplig? En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Från  Anna Wolke 11 månader sedan 269 views 0  

Vetenskaplig artikel

Vad kännetecknar en vetenskaplig artikel? En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Från  Anna Wolke 11 månader sedan 700 views 0  

PubMed - guide för sökning

Filmen går igenom fritextsökning och sökning med ämnesord i databasen PubMed. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Från  Anna Wolke 11 månader sedan 24 views 0  

CINAHL - en guide för sökning

Filmen går igenom fritextsökning och sökning med ämnesord i databasen CINAHL. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Från  Anna Wolke 11 månader sedan 58 views 0  

Avhandling

Vad kännetecknar en avhandling? En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Från  Anna Wolke 11 månader sedan 96 views 0