Search for media from: "Elisabet Hellgren"

Att bli polis. Från utbildningens förväntningar till gatans norm

Föreläsare: Otto Petersson, lektor vid institutionen för statsvetenskap, Linnéuniversitetet

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 62 plays 0  

Att leda en organisation i förändring

Rikspolischef Dan Eliasson inledningstalar på konferensen Ledarskap inom polisen - Forskare möter praktiker. 2016-05-10

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 9 plays 0  

Centralizing Forces? - Comparative Perspectives on Contemporary Police Reform in Northern and Western Europe

Polisens organisering. Polisreformer i de nordiska länderna, 141112 . Centralizing Forces? - Comparative Perspectives on Contemporary Police Reform in Northern and Western Europe.…

From  Elisabet Hellgren on May 27, 2018 11 plays 0  

Challenges for Nordic Police Research

Professor Lars Holmberg Nordic Police Research Seminar at Linnéuniveritetet, 2014-08-20

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 3 plays 0  

Challenges for Nordic Police Research, 2014-08-20

Professor Paul Larsson, Oslo Nordic Police Research Seminar, 2014-08-20

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 2 plays 0  

Challenges for Police Leadership

Speaker: Maurice Punch, professor, London School of Economics. 2016-05-10

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 0 plays 0  

Erfarenheter av ledarskap inom polisen

Talare: Klas Friberg, regionpolischef, region Väst, Polismyndigheten. 2016-05-10

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 12 plays 0  

Ett yrkesliv med polispolitik och polisetik

Talare: Gunno Gunnmo, erfarenhet som polis, förbundsordförande i Polisförbundet samt länspolismästare i Stockholms län. 2016-11-28

From  Elisabet Hellgren on May 25, 2018 22 plays 0  

False Confessions, 2014-08-21

Speaker: Professor Gisli H Gudjonsson Nordic Police Research Seminar, 2014-08-21

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 0 plays 0  

Formella och informella organisationsprocesser

Polisens organisering. Polisreformer i de nordiska länderna, 141112. Föreläsare Ola Kronqvist

From  Elisabet Hellgren on May 27, 2018 20 plays 0  

Hållbar polisrekrytering - teoretiska, metodologiska och praktiska perspektiv på rekrytering och urval

Stefan Annell, leg psykolog, doktorand vid Rekryteringsmyndigheten och Stockholms universitet

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 10 plays 0  

Illojal maktanvändning inom polisen och annars, del 1, 2014-09-25

Föreläsare: Dennis Töllborg

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 3 plays 0  

Internet, öppenhet och sociala medier, 2014-03-31

Föreläsare: Martin Marmgren Länkar till texterna: http://lnu.se/institutioner/polisutbildningen/oppna-forelasningar-/internet-oppenhet-och-sociala-medier

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 4 plays 0  

Kriminologi och polisvetenskap - del 1, 2014-02-05

"Kriminologi och polisvetenskap - Hur hänger det ihop?" Peter Lindström, docent, Krim inst, Malmö

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 36 plays 0  

Kriminologi och polisvetenskap - del 2, 2014-05-02

"Kriminologi och polisvetenskap - Hur hänger det ihop?" Peter Lindström, docent, Krim inst, Malmö

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 4 plays 0