Search for media from: "Elisabet Hellgren"

Att bli polis. Från utbildningens förväntningar till gatans norm

Föreläsare: Otto Petersson, lektor vid institutionen för statsvetenskap, Linnéuniversitetet

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 62 plays 0  

Ledarskap och kön i svensk polis

Talare: Ulrika Haake, docent i pedagogik, Umeå universitet. 2016-05-10

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 38 plays 0  

Kriminologi och polisvetenskap - del 1, 2014-02-05

"Kriminologi och polisvetenskap - Hur hänger det ihop?" Peter Lindström, docent, Krim inst, Malmö

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 36 plays 0  

Ett yrkesliv med polispolitik och polisetik

Talare: Gunno Gunnmo, erfarenhet som polis, förbundsordförande i Polisförbundet samt länspolismästare i Stockholms län. 2016-11-28

From  Elisabet Hellgren on May 25, 2018 22 plays 0  

Om polisen som lärande organisation

Öppen föreläsning med Ann-Christine Andersson Arntén.

From  Elisabet Hellgren on May 27, 2018 20 plays 0  

Formella och informella organisationsprocesser

Polisens organisering. Polisreformer i de nordiska länderna, 141112. Föreläsare Ola Kronqvist

From  Elisabet Hellgren on May 27, 2018 20 plays 0  

Polisen som lärande organisation, del 1

Talare: Stefan Holgersson, polisforskare, polisinspektör, Stockholm.

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 16 plays 0  

Styrning och kontroll av polisen - problem och möjligheter

Polisens organisering. Polisreformer i de nordiska länderna, 141111. Styrning och kontroll av polisen - problem och möjligheter. . Föreläsare Rolf Granér

From  Elisabet Hellgren on May 27, 2018 16 plays 0  

Ledarskap inom polisen - Forskare möter praktiker. Panel förmiddag

Kommentatorspanel: Klas Friberg, regionpolischef, region Väst, Mac Tristan, Chief of Police, USA, Stig Ole Johannessen, professor i ledarskap, Bodö, Lena Nitz, ordförande…

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 14 plays 0  

Polisens organisering. Polisreformer i de nordiska länderna, 141112

Seminarium om polisreformen. I panelen: Stefan Holgersson, Nicholas Fyfe, Lars Holmberg och Paul Larsson. Moderator Rolf Granér

From  Elisabet Hellgren on May 27, 2018 13 plays 0  

Erfarenheter av ledarskap inom polisen

Talare: Klas Friberg, regionpolischef, region Väst, Polismyndigheten. 2016-05-10

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 12 plays 0  

Polisreformen i Norge

Polisens organisering. Polisreformer i de nordiska länderna, 141112 Polisreformen i Norge. Föreläsare Paul Larsson

From  Elisabet Hellgren on May 27, 2018 12 plays 0  

Mellanchefers villkor, paneldiskussion

Panel: Jörgen Andersson, ämnesansvarig förundersökningsledning, Polismyndigheten, Niklas Eklund, universitetslektor, Umeå, programansvarig polisens indirekta ledarskap,…

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 11 plays 0  

Revisiting the Glass Ceiling in Policing

Speaker: Marisa Silvestri, associate professor, Kingston University, UK. 2016-05-10

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 11 plays 0  

Centralizing Forces? - Comparative Perspectives on Contemporary Police Reform in Northern and Western Europe

Polisens organisering. Polisreformer i de nordiska länderna, 141112 . Centralizing Forces? - Comparative Perspectives on Contemporary Police Reform in Northern and Western Europe.…

From  Elisabet Hellgren on May 27, 2018 11 plays 0  

Hållbar polisrekrytering - teoretiska, metodologiska och praktiska perspektiv på rekrytering och urval

Stefan Annell, leg psykolog, doktorand vid Rekryteringsmyndigheten och Stockholms universitet

From  Elisabet Hellgren on May 26, 2018 10 plays 0