Search for media from: "Anna Wolke"

Searching with subject headings

Searching with subject headings. Ämnesordssökning En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet

From  Anna Wolke A year ago 38 views 0  

Keyword search

Fritextsökning Keyword search En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke A year ago 62 views 0  

PsycINFO - en kort guide

En kort guide om att söka i PsycINFO

From  Anna Wolke A year ago 261 views 0  

Library Run

Johanna guidar runt på UB

From  Anna Wolke A year ago 3 views 0  

Evaluating information sources - a method

Tips och råd till studenter vid källkritisk granskning. Engelsk textning - klicka på cc-ikonen. Ersätter den tidigare versionen från 2012, Evaluating sources : a method

From  Anna Wolke A year ago 36 views 0  

Primary and secondary sources

Momentet att kritiskt granska och värdera information på en vetenskaplig nivå är en viktig del av studierna. I det här sammanhanget brukar vi prata om primär-…

From  Anna Wolke A year ago 11 views 0  

Källkritik - en metod

Tips och råd till studenter vid källkritisk granskning. Ersätter tidigare lärobjekt från 2012.

From  Anna Wolke A year ago 295 views 0  

Primär - & sekundärkälla

Momentet att kritiskt granska och värdera information på en vetenskaplig nivå är en viktig del av studierna. I det här sammanhanget brukar vi prata om primär-…

From  Anna Wolke A year ago 241 views 0  

Refero & quiz

Universitetsbibliotekets Refero – antiplagieringsguiden är ett webbaserat läromedel som visar studenter hur de kan använda andras texter i sina texter och på så vis…

From  Anna Wolke A year ago 46 views 0  

Paneldebatt som leds av Catta Torhell - Bibliotekschef vid Linneuniversitetet

Källor i självständiga arbeten. Paneldebatten som ägde rum efter föreläsningarna om valet av källor som kvalitetsaspekt i elevers och högskolestuderandes…

From  Anna Wolke A year ago 6 views 0  

Källkritisk träning med Wikipedia som examinationsform

Jonas Svensson - Lektor i religionsvetenskap vid Linnéuniversitetet föreläser om Källkritisk träning med Wikipedia som examinationsform.

From  Anna Wolke A year ago 4 views 0  

På tal om källor, om lärarstudenters val av litteratur i examensarbetet

Ann-Louise Larsson bibliotekarie vid Linnéuniversitetet föreläser under seminariedagen "Källor i självständiga arbeten - om valet av källor som…

From  Anna Wolke A year ago 1 views 0