Search for media from: "Jonas Nilsson"

Spara Word som PDF

Spara Word som PDF

From  Jonas Nilsson on May 24, 2018 3 plays 1  

Omvårdnadsprocessen i hemsjukvård

Den här filmen visar hur omvårdnadsprocessen kan användas i hemsjukvård.

From  Jonas Nilsson on May 22, 2018 435 plays 0  

Infoga dokument i aktiviteter på MyMoodle.

Infoga dokument i aktiviteter på MyMoodle.

From  Jonas Nilsson on May 22, 2018 3 plays 0  

Word - numrering av kommentarer

Numrering kommentarer - Word

From  Jonas Nilsson on May 23, 2018 27 plays 0  

Prenumerera på IKT-FHL kanalen

Prenumerera på IKT-FHL kanalen

From  Jonas Nilsson on May 23, 2018 7 plays 0  

Strul med onlinemöte på mac - Skype för företag - byta inloggning

Strul med onlinemöte på mac - Skype för företag - byta inloggning

From  Jonas Nilsson on May 23, 2018 11 plays 0  

Pages till PDF

Pages till PDF

From  Jonas Nilsson on May 24, 2018 1 plays 0  

Skapa länk till Skype för företag-möte (Mac)

Skapa länk till Skype för företag-möte (Mac)

From  Jonas Nilsson on May 25, 2018 6 plays 0  

Moodle - Flytta aktiviteter/resurser

Moodle - Flytta aktiviteter/resurser

From  Jonas Nilsson on May 25, 2018 1 plays 0  

Färgutskrift av PDF på Mac.

Färgutskrift av PDF på Mac.

From  Jonas Nilsson on May 25, 2018 2 plays 0  

Qualitative and quantitative methods Abuse in health care an example

Lecture about qualitative and quantitative methods Abuse in health care, an example

From  Jonas Nilsson on May 26, 2018 135 plays 0  

Infoga youtubeklipp i PPT eller Keynote på Mac.

Infoga youtubeklipp i PPT eller Keynote på Mac.

From  Jonas Nilsson on May 26, 2018 12 plays 0  

Kontrakturprofylax arm

Kontrakturprofylax arm

From  Jonas Nilsson on May 26, 2018 278 plays 0  

10C Tyngdöverföring och frånskjut

Tyngdöverföring och frånskjut

From  Jonas Nilsson on May 26, 2018 529 plays 0  

10A Hållning stående

Hållning stående

From  Jonas Nilsson on May 26, 2018 194 plays 0