Sök efter media från: "Anna Wolke"

Vetenskaplig och populärvetenskaplig tidskrift

Vad kännetecknar en vetenskaplig respektive en populärvetenskaplig tidskrift. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Från  Anna Wolke Ett år sedan 108 views 0  

Google Scholar vs Databases

Jämförelse mellan Google Scholar och databaser. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Från  Anna Wolke Ett år sedan 16 views 0  

Refero & quiz

Universitetsbibliotekets Refero – antiplagieringsguiden är ett webbaserat läromedel som visar studenter hur de kan använda andras texter i sina texter och på så vis…

Från  Anna Wolke Ett år sedan 37 views 0  

Library Run

Johanna guidar runt på UB

Från  Anna Wolke Ett år sedan 3 views 0  

Publish your thesis in DiVA

Instruction for students, step by step. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Från  Anna Wolke Ett år sedan 127 views 0  

Publicera din uppsats i DiVA

En genomgång steg för steg om hur du publicerar din uppsats i DiVA. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Från  Anna Wolke Ett år sedan 616 views 0  

Källkritik - en metod

Tips och råd till studenter vid källkritisk granskning. Ersätter tidigare lärobjekt från 2012.

Från  Anna Wolke Ett år sedan 202 views 0  

Paneldebatt som leds av Catta Torhell - Bibliotekschef vid Linneuniversitetet

Källor i självständiga arbeten. Paneldebatten som ägde rum efter föreläsningarna om valet av källor som kvalitetsaspekt i elevers och högskolestuderandes…

Från  Anna Wolke Ett år sedan 5 views 0  

Källkritisk träning med Wikipedia som examinationsform

Jonas Svensson - Lektor i religionsvetenskap vid Linnéuniversitetet föreläser om Källkritisk träning med Wikipedia som examinationsform.

Från  Anna Wolke Ett år sedan 4 views 0  

På tal om källor, om lärarstudenters val av litteratur i examensarbetet

Ann-Louise Larsson bibliotekarie vid Linnéuniversitetet föreläser under seminariedagen "Källor i självständiga arbeten - om valet av källor som…

Från  Anna Wolke Ett år sedan 1 views 0  

En studie av formandet av källkritik i webb 2.0 miljoer - EXAKT projektet

Helena Francke - Lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås talar om EXAKT projektet. En studie av formandet av källkritik i webb 2.0 miljöer…

Från  Anna Wolke Ett år sedan 0 views 0  

Inledning till seminariedagen - Källor i självständiga arbeten

Maria Lindgren - lektor i svenska språket och nordiska språk vid Linnéuniversitetet inleder här seminariedagen "Källor i självständiga arbeten - om valet…

Från  Anna Wolke Ett år sedan 2 views 0  

Konferenspublikation

Konferenspublikation. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Från  Anna Wolke Ett år sedan 27 views 0  

Vetenskaplig rapport

Vetenskaplig rapport. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Från  Anna Wolke Ett år sedan 88 views 0  

Conference publication

Conference publication. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

Från  Anna Wolke Ett år sedan 4 views 0  

Att tyda sökresultat i Google Scholar

Detta är en kort guide / introduktion till Google Scholar. Den vänder sig till studenter och andra som vill få kunskap om söktjänsten, och hur man där relativt enkelt…

Från  Anna Wolke Ett år sedan 2 views 0