Search for media from: "Anna Glarner"

Analysera resultatet från Urkund

Denna film visar på hur man kan se vad träffprocenten i Urkund innebär

From  Anna Glarner A year ago 68 views 0  

Antagen och student nya roller i Moodle

Denna film förklarar rollen antagen och student i Moodle samt hur man kan byta roller på studenter som fått dessa roller i Moodle.

From  Anna Glarner A year ago 4 views 0  

Att använda betygsboken i Moodle

Denna film ska handla om hur du kan skapa betygskriterier och betygskomponenter samt betygsätta när du använder flera olika aktiviteter i en kurs

From  Anna Glarner A year ago 17 views 0  

AutoCad rita en figur med linjer

Denna visar hur en ny användare av autocad mechanics enkelt kan skapa en figur.

From  Anna Glarner A year ago 70 views 0  

Betygskategori och komponent MyMoodle 2.8

Betygskategori och komponent

From  Anna Glarner A year ago 7 views 0  

Funktionshandtag och Anonym funktion.mp4

Denna film visar hur du använder anonym funktion och funktionshandtag i Matlab.

From  Anna Glarner A year ago 92 views 0  

Graph Bild

Denna film introducerar studenter till hur du kan använda plot och imagesc för att visa grafer och bilder i Matlab.

From  Anna Glarner A year ago 0 views 0  

Hitta nollställen på en funktion i matlab

Beskriver hur man skapar en funktion, använder plot och fzero

From  Anna Glarner A year ago 136 views 0  

Hur man kan använda funktionen max i Matlab

Filmen beskriver med ett enkelt exempel funktionen max och hur man kan hålla reda på vilken position i en matris som har högst värde

From  Anna Glarner A year ago 64 views 0  

Hur skapar jag en if-sats?

Denna film handlar om logiska uttryck och hur jag skapar en if-sats i Matlab.

From  Anna Glarner A year ago 83 views 0  

Hur skapar man en Matris i Matlab?

Denna film visar hur man skapar en matris i Matlab.

From  Anna Glarner A year ago 116 views 0  

Hur skriver man ett program i Matlab

Denna film beskriver vad är ett program och hur programmerar man.

From  Anna Glarner A year ago 89 views 0  

Introduktion Urkund

Filmen visar vad är Urkund, varför ska man använda den, olika filtyper, olika e-post-adresser

From  Anna Glarner A year ago 15 views 0  

Kommandot Integral i Matlab

Kommandot Integral i Matlab

From  Anna Glarner A year ago 76 views 0  

Matlab Vektorisering och tidtagning

Denna film beskriver ett exempel hur du kan använda dig av vektorisering och tidtagning i Matlab

From  Anna Glarner A year ago 60 views 0  

Matlabs matematiska elementära funktioner

Denna film visar hur du kan hitta matlabs matematiska elementära funktioner samt ett enkelt exempel hur du kan använda floor och mod.

From  Anna Glarner A year ago 96 views 0