Search for media from: "Linus Brorsson"

Forest Science

I den här filmen får du veta mer om hur man söker i databasen Forest Science.

From  Linus Brorsson A year ago 6 views 0  

IEEE Xplore

I den här filmen får du lära dig mer om hur man söker i databasen IEEE Xplore.

From  Linus Brorsson A year ago 12 views 0  

Informationssökningsprocessen

I den här filmen får du veta mer om informationssökningsprocessen.

From  Linus Brorsson A year ago 124 views 0  

ScienceDirect

I den här filmen får du veta mer om hur man kan söka i databasen ScienceDirect.

From  Linus Brorsson A year ago 17 views 0