Search for media from: "Anja Noack Thordin"

Skapa respondentenkät i S&R (fullversion)

Detaljerad film hur du skapar en respondentenkät i Survey& Report. Filmen visar hur du skapar en enkät från grund med den gemensamma LNU mallen, samt lägger till fler mallar…

From  Anja Noack Thordin A year ago 15 views

Skapa en publik enkät i S&R (fullversion)

Detaljerad version om hur du skapar en publik enkät i Survey&Report. Filmen visar hur du skapar en enkät från grund med den gemensamma LNU mallen, samt lägger till fler…

From  Anja Noack Thordin A year ago 11 views

Skapa respondentenkät från mall med guide

Filmen visar hur du kommer igång att skapa en respondetenkät från den LNU gemensamma mallen med guide i S&R

From  Anja Noack Thordin A year ago 11 views

Skapa övriga enkäter med tom mall

Filmen visar hur du som vill skapa övriga enkäter (ej kursvärderingar) lägger till en tom mall för att kunna komma igång.

From  Anja Noack Thordin A year ago 0 views

Lägg till frågor i en enkät

Filmen visar hur du lägger till egna frågor i en enkät (gäller både för publik enkät och respondentenkät)

From  Anja Noack Thordin A year ago 14 views

Hjälp inne i Survey & Report

Filmen visar hur du får hjälp inne i systemet.

From  Anja Noack Thordin A year ago 8 views

Avsluta konstruktion på en enkät

Filmen visar hur man avslutar konstruktionsfasen i en enkät. Gäller både för respondentenkät och publik enkät.

From  Anja Noack Thordin A year ago 8 views 0  

Lägg till fler mallar i en enkät

Filmen visar hur du lägger till fler frågor från ytterligare mallar, dvs. kopplar fler mallar till en enkät.

From  Anja Noack Thordin A year ago 4 views

Skapa En Publik Enkät Från Mall Med Guide

Filmen visar hur du kommer igång att skapa en publik enkät från den LNU gemensamma mallen med guide i S&R

From  Anja Noack Thordin A year ago 11 views

Logga in på Survey&Report via Medarbetare

Filmen visar hur du loggar in på Survey & Report via LNUs intranät Medarbetare

From  Anja Noack Thordin A year ago 9 views

Koppla respondenter till en enkät

Filmen visar hur du kopplar respondenter till en enkät samt hur du ange en repondentkategori för att ta ut delrapporter.

From  Anja Noack Thordin A year ago 3 views

Skapa delrapporter i S&R

Den här guiden visar hur du skapar en delrapport baserad på ett urval/en varibel

From  Anja Noack Thordin A year ago 6 views 0