Search for media from: "Pieter Kuiper"

1FY809 - strålning, växhuseffekt

Strålningslagar Växhuseffekt

From  Pieter Kuiper A year ago 13 views 0  

Babinets princip

Babinets princip

From  Pieter Kuiper A year ago 41 views 0  

Boltzmannfaktor

En enkel härledning, utan entropi eller Taylorutveckling Anteckningar

From  Pieter Kuiper A year ago 10 views 0  

Brittle

Skillnaden mellan spröda och formbara material: dislokationernas mobilitet.

From  Pieter Kuiper A year ago 1 views 0  

Conductivity of glass

A lecture demonstration of the electrical conductivity of glass at high temperature

From  Pieter Kuiper A year ago 8 views 0  

dB, Fourier

Fouriet-samband; decibel

From  Pieter Kuiper A year ago 1 views 0  

Demonstration magnetisk hysteres

A plate with compass needles is used to illustrate the formation of magnetic domains. A varying applied magnetic field shows magnetic hysteresis loops.

From  Pieter Kuiper A year ago 8 views 0  

Den jonära modellen för salter

Sammanfattning på svenska av föreläsningen om den jonära modellen för salter. Datum: 10 sept 2009

From  Pieter Kuiper A year ago 2 views 0  

Elektrisk ledning i glas

Demonstrationsexperiment som visar att glas blir elektriskt ledande vid höga temperaturer.

From  Pieter Kuiper A year ago 3 views 0  

Entropi

Sambandet mellan temperatur och entropi. Anteckningar

From  Pieter Kuiper A year ago 6 views 0  

Frågestind, rapportskrivning

Frågestind, rapportskrivning

From  Pieter Kuiper A year ago 0 views 0  

Frågestund

Frågestund

From  Pieter Kuiper A year ago 2 views 0  

Frågestund_2

Mer frågestund

From  Pieter Kuiper A year ago 1 views 0  

Förstoringsglas

Förstoringsglas, gamla tentauppgifter om stråloptik

From  Pieter Kuiper A year ago 0 views 0  

Gamla tentauppgifter

Räknestuga

From  Pieter Kuiper A year ago 1 views 0  

Gamla tentor

Uppgifter om stråloptik

From  Pieter Kuiper A year ago 74 views 0