Search for media from: "Anna Wolke"

Google Scholar vs Databases

Jämförelse mellan Google Scholar och databaser. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 49 plays 0  

Refero & quiz

Universitetsbibliotekets Refero – antiplagieringsguiden är ett webbaserat läromedel som visar studenter hur de kan använda andras texter i sina texter och på så vis…

From  Anna Wolke on May 26, 2018 52 plays 0  

Library Run

Johanna guidar runt på UB

From  Anna Wolke on May 25, 2018 3 plays 0  

Publish your thesis in DiVA

Instruction for students, step by step. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 210 plays 0  

Publicera din uppsats i DiVA

En genomgång steg för steg om hur du publicerar din uppsats i DiVA. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 1,142 plays 0  

Källkritisk träning med Wikipedia som examinationsform

Jonas Svensson - Lektor i religionsvetenskap vid Linnéuniversitetet föreläser om Källkritisk träning med Wikipedia som examinationsform.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 7 plays 0  

En studie av formandet av källkritik i webb 2.0 miljoer - EXAKT projektet

Helena Francke - Lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås talar om EXAKT projektet. En studie av formandet av källkritik i webb 2.0 miljöer…

From  Anna Wolke on May 26, 2018 0 plays 0  

Inledning till seminariedagen - Källor i självständiga arbeten

Maria Lindgren - lektor i svenska språket och nordiska språk vid Linnéuniversitetet inleder här seminariedagen "Källor i självständiga arbeten - om valet…

From  Anna Wolke on May 26, 2018 3 plays 0  

Conference publication

Conference publication. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 15 plays 0  

Att tyda sökresultat i Google Scholar

Detta är en kort guide / introduktion till Google Scholar. Den vänder sig till studenter och andra som vill få kunskap om söktjänsten, och hur man där relativt enkelt…

From  Anna Wolke on May 26, 2018 6 plays 0  

Scientific report

Scientific report. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 13 plays 0  

Dissertation

Dissertation. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 34 plays 0  

Evaluating sources on the Internet

Evaluating sources on the Internet. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 11 plays 0  

Studieteknik

Studieteknik - en av filmerna i UB:s serie "Så lyckas du med dina studier" En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 27, 2018 268 plays 0  

Så söker du efter avhandlingar och vetenskapliga artiklar

Några tips om att söka och sökvägar

From  Anna Wolke on May 26, 2018 47 plays 0  

Informationssökning enligt Carol

En film om de olika stegen i informationssökningsprocessen och de tankar, känslor och handlingar som förknippas med dem, enligt Carol Kuhlthau.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 9 plays 0