Sök efter media från: "Anna Glarner"

Vad är en Variabel?

Denna film beskriver vad är en variabel och hur skapar jag en i Matlab.

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 27, 2018 189 plays 0  

Matlabs matematiska elementära funktioner

Denna film visar hur du kan hitta matlabs matematiska elementära funktioner samt ett enkelt exempel hur du kan använda floor och mod.

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 27, 2018 156 plays 0  

Hur skapar man en Matris i Matlab?

Denna film visar hur man skapar en matris i Matlab.

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 27, 2018 150 plays 0  

Hitta nollställen på en funktion i matlab

Beskriver hur man skapar en funktion, använder plot och fzero

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 26, 2018 138 plays 0  

Plotta en funktion i matlab

Filmen beskriver hur man plottar en funktion i matlab genom att använda plot och subplot

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 26, 2018 131 plays 0  

Vad är en While-loop?

Denna film beskriver vad är en while-loop och hur använder man den i Matlab?

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 27, 2018 112 plays 0  

Medel median och standardavvikelse hur beräknar man det i Matlab?

Filmen visar ett exempel på hur du beräknar medelvärde, medianvärde och standardavvikelse i en 10x10 matris

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 18, 2018 107 plays 0  

Vad är en Nästlad loop?

Vad är en nästlad loop och hur skapar jag den i Matlab

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 27, 2018 99 plays 0  

Hur skapar jag en if-sats?

Denna film handlar om logiska uttryck och hur jag skapar en if-sats i Matlab.

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 27, 2018 99 plays 0  

Funktionshandtag och Anonym funktion.mp4

Denna film visar hur du använder anonym funktion och funktionshandtag i Matlab.

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 27, 2018 93 plays 0  

Ordinära diffekvationer, matlab

Hur kan man skapa en numerisk lösning på en diffekvation i matlab genom att använda kommandot ODE45?

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 26, 2018 92 plays 0  

Hur skriver man ett program i Matlab

Denna film beskriver vad är ett program och hur programmerar man.

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 27, 2018 91 plays 0  

Hur man kan använda funktionen max i Matlab

Filmen beskriver med ett enkelt exempel funktionen max och hur man kan hålla reda på vilken position i en matris som har högst värde

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 24, 2018 86 plays 0  

Vad är en for-lop och hur skapar jag en i matlab?

Denna film handlar om vad är en for-lop och hur skapar jag den i matlab.

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 27, 2018 83 plays 0  

Kommandot Integral i Matlab

Kommandot Integral i Matlab

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 26, 2018 77 plays 0  

Student: Inlämning av uppgift i Moodle

Denna film visar hur en student lämnar in en uppgift i MyMoodle.

Uppladdad av  Anna Glarner on maj 27, 2018 76 plays 0