Sök efter media från: "Jonas Nilsson"

Petra Wallberg, Formas - Nationella utlysningar för att stärka samarbetet mellan forskning och förvaltning.

Petra Wallberg, Formas - Nationella utlysningar för att stärka samarbetet mellan forskning och förvaltning.

Från  Jonas Nilsson 4 dagar sedan 0 views 0  

Carina Pålsson och Henrik Andersson - Samhällsnyttiga ekosystemtjänster.

Carina Pålsson och Henrik Andersson, Länsstyrelsen Kalmar län - Samhällsnyttiga ekosystemtjänster.

Från  Jonas Nilsson 6 dagar sedan 1 views 0  

Cecilia Näslund, Boverket - Hur får vi vattnet att räcka? Vattenförsörjning i framtida klimat.

Hur får vi vattnet att räcka? Vattenförsörjning i framtida klimat. Cecilia Näslund, Boverket.

Från  Jonas Nilsson 6 dagar sedan 0 views 0  

Jonas Pålsson, Havs - och vattenmyndigheten - ClimeMarine - effekter av klimatförändring i marin planering.

Jonas Pålsson, Havs - och vattenmyndigheten - ClimeMarine - effekter av klimatförändring i marin planering.

Från  Jonas Nilsson En vecka sedan 2 views 0  

Kari Eilola, SMHI - Minskad näringsbelastning ökar Östersjöns motståndskraft mot klimatförändringar.

Kari Eilola, SMHI - Minskad näringsbelastning ökar Östersjöns motståndskraft mot klimatförändringar.

Från  Jonas Nilsson En vecka sedan 0 views 0  

Catherine Legrand, Linnéuniversitetet- Ecochange - klimatförändringens ekosystemeffekter i Östersjöns skiftande salthalter.

Catherine Legrand, Linnéuniversitetet- Ecochange - klimatförändringens ekosystemeffekter i Östersjöns skiftande salthalter.

Från  Jonas Nilsson En vecka sedan 0 views 0  

Jonathan Havenhand, Göteborgs universitet. - Försurning och värmeböljor - klimateffekter i Östersjöns marina ekosystem.

Jonathan Havenhand, Göteborgs universitet. - Försurning och värmeböljor - klimateffekter i Östersjöns marina ekosystem.

Från  Jonas Nilsson En vecka sedan 0 views 0  

Robert Johannesson - Nationella expertrådet för klimatanpassning

Robert Johannesson - Nationella expertrådet för klimatanpassning

Från  Jonas Nilsson En vecka sedan 1 views 0  

Så når vi klimatmålen - i Sverige och världen. Anna-Karin Nyström, Naturvårdsverket

Så når vi klimatmålen - i Sverige och världen. Anna-Karin Nyström, Naturvårdsverket

Från  Jonas Nilsson 2 veckor sedan 0 views 0  

Erik Kjellström, SMHI - Havet och klimatet - vad väntar i framtiden?

Erik Kjellström, SMHI - Havet och klimatet - vad väntar i framtiden?

Från  Jonas Nilsson 2 veckor sedan 1 views 0  

Länka till TimeEdit (schema) i MyMoodle

En film som beskriver hur du länkar till TimeEdit i MyMoodle.

Från  Jonas Nilsson 7 månader sedan 14 views 0  

Visa kursrum - MyMoodle

En film som beskriver hur man öppnar sitt kursrum på MyMoodle för studenter.

Från  Jonas Nilsson 7 månader sedan 8 views 0  

Googledokument - hämta som Word

En kort instruktion på hur man kan hämta hem sitt googlearbete i wordformat.

Från  Jonas Nilsson Ett år sedan 4 views 0  

Infoga youtubeklipp i PPT eller Keynote på Mac.

Infoga youtubeklipp i PPT eller Keynote på Mac.

Från  Jonas Nilsson Ett år sedan 10 views 0  

Qualitative and quantitative methods Abuse in health care an example

Lecture about qualitative and quantitative methods Abuse in health care, an example

Från  Jonas Nilsson Ett år sedan 70 views 0  

Färgutskrift av PDF på Mac.

Färgutskrift av PDF på Mac.

Från  Jonas Nilsson Ett år sedan 2 views 0