Search for media from: "Anders Olsson"

Zoonoser - sjukdomar som sprids mellan människor och djur

Jonas Waldenström studerar djurburna infektioner, så kallade zoonoser. Merparten av de infektionssjukdomar som drabbar människor delas med minst ett djurslag och för att…

From  Anders Olsson on May 26, 2018 20 plays 0  

What is Marketing?

What is Marketing about? Lecturer Viktor Magnusson and three marketing students at Linnaeus University share their thoughts.

From  Anders Olsson on May 26, 2018 1,035 plays 0  

Välkommen till Informationsdagen

Informationsdagen är till för dig som vill veta mer om Linnéuniversitetets utbildningar, och om hur det är att vara student hos oss. Besökarna kommer från…

From  Anders Olsson on October 31, 2018 315 plays 0  

Visual Communication + Change

Do you want to use visual communication to make a difference in the world? Then this is the right degree for you.

From  Anders Olsson on May 26, 2018 1,959 plays 0  

Vilka får jobb och bostad? Om diskriminering av invandrare, äldre och homosexuella på arbets- och bostadsmarknaden

Mats Hammarstedt är professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet. Här berättar han om sin forskning kring diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden.

From  Anders Olsson on May 26, 2018 73 plays 0  

Vem kan man lita på? Om skillnader i tillit mellan Sverige och Indien

Magnus Karlsson är professor i socialt arbete. Hans forskning handlar om tillit, i samhället och mellan människor. I en undersökning såg han att den generella tilliten…

From  Anders Olsson on May 17, 2018 80 plays 0  

Vem får jobb och bostad? Diskriminering av invandrare, äldre och homosexuella

Föreläsning med Magnus Carlsson och Lina Aldén – forskare i nationalekonomi. Från Ekonomihögskolans jubileumsevent "Vem får jobb och bostad?…

From  Anders Olsson on May 26, 2018 67 plays 0  

Varför går unga med i gäng?

Torbjörn Forkby är professor i socialt arbete. Han forskar om gängbildning och hur det kommer sig att unga går med i gäng, trots alla risker det medför.

From  Anders Olsson on May 17, 2018 83 plays 0  

Vad tar du med dig ut på sjön?

Fem studenter på Sjöfartshögskolan berättar vad de inte kan vara utan.

From  Anders Olsson on May 26, 2018 757 plays 0  

Vad kan man när man kan något om historia?

Är historia att lära sig årtal, personer och händelser? Förr var det kanske så. Idag betonas istället att eleverna ska utveckla förmågor för att…

From  Anders Olsson on May 24, 2018 65 plays 0  

Vad händer i gränslandet mellan medier?

Hur förändras innehållet i en bok när man gör film av den? Att överföra ett innehåll från ett medium till ett annat innebär alltid någon typ…

From  Anders Olsson on May 25, 2018 59 plays 0  

Tänka själv eller som andra?

Mats Lindahl är professor i naturvetenskapens didaktik vid Linnéuniversitetet

From  Anders Olsson on May 26, 2018 25 plays 0  

Trixie läser till ingenjör i byggteknik

Trixie Swahn har alltid haft ett intresse för arkitektur, byggnader, beräkningar och konstruktioner. I framtiden vill hon jobba med att utforma och konstruera broar. Därför…

From  Anders Olsson on May 25, 2018 622 plays 0  

Tre viktiga förändringar i 1800-talets jordbrukssamhälle

Ulla Rosén är forskare i historia vid Linnéuniversitetet. Här berättar hon om hur förutsättningarna för 1800-talets jordbrukssamhälle…

From  Anders Olsson on May 26, 2018 78 plays 0  

Tomi forskar om effekterna av Performance Management inom utbildning och vård

Tomi Kallio är professor i företagsekonomi. Han forskar om kunskapsintensiva organisationer, som t ex universitet ch sjukhus.

From  Anders Olsson on May 17, 2018 11 plays 0  

Thomas forskar om förband inom träindustrin

Thomas Bader, professor i byggteknik.

From  Anders Olsson on January 29, 2020 84 plays 0