Search for media from: "Jonas Nilsson"

10A Hållning stående

Hållning stående

From  Jonas Nilsson A year ago 129 views 0  

6D 3 Sittande till stående - med bälte runt bäckenet (2 pers)

Sittande till stående - med bälte runt bäckenet (2 pers)

From  Jonas Nilsson A year ago 167 views 0  

6D 2 Sittande till stående - med bälte runt bäckenet

Sittande till stående - med bälte runt bäckenet

From  Jonas Nilsson A year ago 179 views 0  

6D 1 Sittande till stående - med platta runt bäckenet

Sittande till stående, med platta runt bäckenet

From  Jonas Nilsson A year ago 206 views 0  

1E Högre upp i säng - med glidlakan och draglakan alt. fyrvägsdrag, raka ben (2 pers)

Högre upp i säng, med glidlakan och draglakan alt. fyrvägsdrag, raka ben (2 pers)

From  Jonas Nilsson A year ago 308 views 0  

1A Högre upp i säng - muntlig guidning.

1A - Högre upp i säng, muntlig guidning

From  Jonas Nilsson A year ago 449 views 0  

6A 1 Sittande till stående - muntlig guidning, fötter parallellt

Sittande till stående, muntlig guidning, fötter parallellt

From  Jonas Nilsson A year ago 208 views 0  

2D Långvarigt sidoläge – Muntlig guidning

Långvarigt sidoläge – Muntlig guidning

From  Jonas Nilsson A year ago 512 views 0  

Qualitative and quantitative methods Abuse in health care an example

Lecture about qualitative and quantitative methods Abuse in health care, an example

From  Jonas Nilsson A year ago 86 views 0  

Omvårdnadsprocessen i hemsjukvård

Den här filmen visar hur omvårdnadsprocessen kan användas i hemsjukvård.

From  Jonas Nilsson A year ago 291 views 0  

Äster och Oskar

Äster och Oskar

From  Jonas Nilsson 2 Months ago 17 views 0  

Karin Fröjd, Amira Donlagic - Mobil närvård i Västra Götaland

Mobil närvård i Västra Götaland – Karin Fröjd, Amira Donlagic

From  Jonas Nilsson 2 Months ago 13 views 0  

Carl-Johan Robertz - Hälsostaden Ängelholms sjukhus

Hälsostaden Ängelholms sjukhus – Carl-Johan Robertz

From  Jonas Nilsson 2 Months ago 19 views 0  

Så når vi klimatmålen - i Sverige och världen. Anna-Karin Nyström, Naturvårdsverket

Så når vi klimatmålen - i Sverige och världen. Anna-Karin Nyström, Naturvårdsverket

From  Jonas Nilsson 2 Months ago 4 views 0  

Kari Eilola, SMHI - Minskad näringsbelastning ökar Östersjöns motståndskraft mot klimatförändringar.

Kari Eilola, SMHI - Minskad näringsbelastning ökar Östersjöns motståndskraft mot klimatförändringar.

From  Jonas Nilsson 2 Months ago 2 views 0  

Erik Kjellström, SMHI - Havet och klimatet - vad väntar i framtiden?

Erik Kjellström, SMHI - Havet och klimatet - vad väntar i framtiden?

From  Jonas Nilsson 2 Months ago 2 views 0