Search for media from: "Anna Glarner"

Urkund student inlämningsuppgift

Beskriver hur en student lämnar in en uppgift i MyMoodle som ska skickas till Urkund

From  Anna Glarner on May 27, 2018 40 plays 0  

Urkund student email

Visar hur e-posten (e-mail) som studenterna får ser ut

From  Anna Glarner on May 27, 2018 8 plays 0  

Analysera resultatet från Urkund

Denna film visar på hur man kan se vad träffprocenten i Urkund innebär

From  Anna Glarner on May 27, 2018 72 plays 0  

Introduktion Urkund

Filmen visar vad är Urkund, varför ska man använda den, olika filtyper, olika e-post-adresser

From  Anna Glarner on May 27, 2018 15 plays 0  

uppgift_grupp

Film om hur man arbetar med grupper och uppgift

From  Anna Glarner on May 27, 2018 18 plays 0  

Student: Inlämning av uppgift i Moodle

Denna film visar hur en student lämnar in en uppgift i MyMoodle.

From  Anna Glarner on May 27, 2018 87 plays 0  

MyMoodle Uppgift Bedömningsguide

Denna film handlar om hur man skapar en bedömningsguide när man rättar

From  Anna Glarner on May 27, 2018 25 plays 0  

MyMoodleUrkund Uppgift

En film om hur man skapar en uppgift och aktiverar Urkund

From  Anna Glarner on May 27, 2018 9 plays 0  

Skapa uppgift

Denna film visar hur du skapar en uppgift i Moodle. Detta är en generell film som visar de allmänna inställningarna till själva uppgiften.

From  Anna Glarner on May 27, 2018 43 plays 0  

MyMoodle rätta en uppgift

Denna film visar hur man rättar en inlämningsuppgift när man använder enkel betygsättning

From  Anna Glarner on May 27, 2018 37 plays 0  

Hur skapar jag en if-sats?

Denna film handlar om logiska uttryck och hur jag skapar en if-sats i Matlab.

From  Anna Glarner on May 27, 2018 141 plays 0  

Hur skapar man en Matris i Matlab?

Denna film visar hur man skapar en matris i Matlab.

From  Anna Glarner on May 27, 2018 183 plays 0  

Hur skriver man ett program i Matlab

Denna film beskriver vad är ett program och hur programmerar man.

From  Anna Glarner on May 27, 2018 132 plays 0  

Vad är en for-lop och hur skapar jag en i matlab?

Denna film handlar om vad är en for-lop och hur skapar jag den i matlab.

From  Anna Glarner on May 27, 2018 127 plays 0  

Vad är en Nästlad loop?

Vad är en nästlad loop och hur skapar jag den i Matlab

From  Anna Glarner on May 27, 2018 148 plays 0  

Vad är en Variabel?

Denna film beskriver vad är en variabel och hur skapar jag en i Matlab.

From  Anna Glarner on May 27, 2018 205 plays 0