Search for media from: "Anna Wolke"

Cinahl - advanced (för dig som gör en litteraturstudie)

I den här filmen berättar vi om hur du kan göra en genomtänkt och strukturerad sökning i Cinahl och få tag i vetenskapliga artiklar. En digital lärresurs…

From  Anna Wolke on July 17, 2018 603 plays 0  

PsycINFO - en kort guide

En kort guide om att söka i PsycINFO

From  Anna Wolke on May 25, 2018 435 plays 0  

Att söka avhandlingar i Libris - socialt arbete

Filmen visar hur man hittar avhandlingar genom att söka i Libris. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet

From  Anna Wolke on May 26, 2018 66 plays 0  

På tal om källor, om lärarstudenters val av litteratur i examensarbetet

Ann-Louise Larsson bibliotekarie vid Linnéuniversitetet föreläser under seminariedagen "Källor i självständiga arbeten - om valet av källor som…

From  Anna Wolke on May 26, 2018 3 plays 0  

Paneldebatt som leds av Catta Torhell - Bibliotekschef vid Linneuniversitetet

Källor i självständiga arbeten. Paneldebatten som ägde rum efter föreläsningarna om valet av källor som kvalitetsaspekt i elevers och högskolestuderandes…

From  Anna Wolke on May 26, 2018 7 plays 0  

Att söka vetenskapliga artiklar om arbetslivspedagogiska frågor

En film om att samsöka databaser med samhälls- och beteendevetenskaplig inriktning. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 25, 2018 77 plays 0  

Combination searching

Description of the function combination searching. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 27, 2018 55 plays 0  

Scientific articles

What characterizes a scientific article. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 27, 2018 96 plays 0  

Phrase search

Phrase search. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 28 plays 0  

Scientific journal & popular science journal

Scientific journal, popular science journal. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 26 plays 0  

Evaluating information sources - a method

Tips och råd till studenter vid källkritisk granskning. Engelsk textning - klicka på cc-ikonen. Ersätter den tidigare versionen från 2012, Evaluating sources : a method

From  Anna Wolke on May 26, 2018 74 plays 0  

Fältsökning

Sökteknik - fältsökning. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 27, 2018 62 plays 0  

Kombinationssökning - booleska operatorer

Sökteknik - kombinationssökning. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 27, 2018 197 plays 0  

Vetenskaplig tidskrift

Hur vet du om en tidskrift är vetenskaplig? En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.

From  Anna Wolke on May 26, 2018 670 plays 0  

PubMed - advanced (brett och fördjupat för dig som gör en litteraturstudie)

I den här filmen berättar vi om hur du kan göra en genomtänkt och strukturerad sökning i PubMed och få tag i vetenskapliga artiklar. När du gör en avancerad…

From  Anna Wolke on July 11, 2018 503 plays 1  

Informationssökningsprocessen

I den här filmen får du veta mer om informationssökningsprocessen.

From  Anna Wolke on June 04, 2018 332 plays 0