Sök efter media från: "Urban Anjar"

Using the Zoom Bridge from a Meeting room level 2

How to connect to Zoom from a Meeting room level 2

Från  Urban Anjar En månad sedan 0 views 0  

Using the Zoom bridge from an Assembly hall

How to connect to Zoom from an Assembly hall.

Från  Urban Anjar En månad sedan 1 views 0  

Att använda zoombryggan från en hörsal

Hur man kopplar samman en hörsal med Polycom-system med spridda användare som ansluter via Zoom.

Från  Urban Anjar 2 månader sedan 9 views 0  

Zoombryggan i mötesrum nivå 2

Hur man kopplar samman ett Mötesrum nivå 2 (med Polycom) med Zoom, via zoombryggan.

Från  Urban Anjar 2 månader sedan 5 views 0  

MEETING ROOMS - LEVEL 2 - EN

This film is about Meeting room level 2, those meeting rooms are equipped with Polycom video conferencing equipment.

Från  Urban Anjar Ett år sedan 23 views 0  

Mötesrum nivå 2 - sv

Instruktioner för Mötesrum nivå 2 på Universitetskajen, detta är mötesrum utrustade för videokonferens med Polycom.

Från  Urban Anjar Ett år sedan 62 views 0  

Lecture room - en

This movie is about lecture rooms at Universitetskajen and how to use AV equipment.

Från  Urban Anjar Ett år sedan 26 views 0  

Mötesrum Nivå 1 - sv

Den här filmen handlar om Mötesrum nivå 1, som är ett e-mötesrum avsett för att använda med din egen dator och tjänster som Zoom och Skype för…

Från  Urban Anjar Ett år sedan 78 views 0  

Hörsal - sv

Denna sal beskriver hur AV-utrustningen i hörsalar på Universitetskajen fungerar. Hörsalar (gradängsalar) är större salar och är utrustade med ljudanläggning…

Från  Urban Anjar Ett år sedan 69 views 0  

Group room - en

How to use the monitors in group rooms at Universitetskajen

Från  Urban Anjar Ett år sedan 10 views 0  

Lärosal - sv

Hur man använder datorer och AV-utrustningen i lärosalar (föreläsningssalar) på Universitetskajen

Från  Urban Anjar Ett år sedan 53 views 0  

Grupprum - sv

Hur man använder monitorerna i grupprum på Universitetskajen.

Från  Urban Anjar Ett år sedan 39 views 0  

Assembly halls - en

How to use the large assembly halls (hörsal) at Linnaeus University. Projectors, control panels microphones and video conferencing are presented. How to connect your computer with or without…

Från  Urban Anjar Ett år sedan 30 views 0  

Meeting rooms level 1 - en

How to use Meeting Rooms, level 1, at Linnaeus University. Meeting rooms level 1 are rooms for meetings with Zoom or Skype for Business. You have to bring your own computer and have the program…

Från  Urban Anjar Ett år sedan 33 views 0  

Skype för företag -- en inspirationsfilm

Hur kommunikationstjänsten Skype för företag kan lösa vardagsproblem och minska stressen för oss som arbetar på Linnéuniversitetet.

Från  Urban Anjar Ett år sedan 32 views 0  

Installera Lnu-grundmall på Mac

Hur du installerar Linnéuniversitetets grundmall för MS Word på en dator ägd av Linnéuniversitetet och kommer igång med att använda formatmallar sidhuvud och…

Från  Urban Anjar Ett år sedan 14 views 0