Search for media from: "Pieter Kuiper"

1FY809 - strålning, växhuseffekt

Strålningslagar Växhuseffekt

From  Pieter Kuiper on September 03, 2018 13 plays 0  

Babinets princip

Babinets princip

From  Pieter Kuiper on June 04, 2018 42 plays 0  

Boltzmannfaktor

En enkel härledning, utan entropi eller Taylorutveckling Anteckningar

From  Pieter Kuiper on May 26, 2018 11 plays 0  

Brittle

Skillnaden mellan spröda och formbara material: dislokationernas mobilitet.

From  Pieter Kuiper on May 27, 2018 2 plays 0  

Conductivity of glass

A lecture demonstration of the electrical conductivity of glass at high temperature

From  Pieter Kuiper on May 27, 2018 11 plays 0  

dB, Fourier

Fouriet-samband; decibel

From  Pieter Kuiper on June 04, 2018 1 plays 0  

Demonstration magnetisk hysteres

A plate with compass needles is used to illustrate the formation of magnetic domains. A varying applied magnetic field shows magnetic hysteresis loops.

From  Pieter Kuiper on May 27, 2018 9 plays 0  

Den jonära modellen för salter

Sammanfattning på svenska av föreläsningen om den jonära modellen för salter. Datum: 10 sept 2009

From  Pieter Kuiper on May 26, 2018 3 plays 0  

Elektrisk ledning i glas

Demonstrationsexperiment som visar att glas blir elektriskt ledande vid höga temperaturer.

From  Pieter Kuiper on May 27, 2018 3 plays 0  

Entropi

Sambandet mellan temperatur och entropi. Anteckningar

From  Pieter Kuiper on May 26, 2018 8 plays 0  

Frågestind, rapportskrivning

Frågestind, rapportskrivning

From  Pieter Kuiper on May 18, 2018 10 plays 0  

Frågestund

Frågestund

From  Pieter Kuiper on May 18, 2018 9 plays 0  

Frågestund_2

Mer frågestund

From  Pieter Kuiper on May 18, 2018 2 plays 0  

Förstoringsglas

Förstoringsglas, gamla tentauppgifter om stråloptik

From  Pieter Kuiper on May 18, 2018 1 plays 0  

Gamla tentauppgifter

Räknestuga

From  Pieter Kuiper on May 18, 2018 3 plays 0  

Gamla tentor

Uppgifter om stråloptik

From  Pieter Kuiper on May 18, 2018 77 plays 0