Sök efter media från: "Pieter Kuiper"

Vågutbredning

v = f * lambda

Från  Pieter Kuiper Ett år sedan 4 views 0  

Välkommna till 1FY803

Test av Zoom

Från  Pieter Kuiper Ett år sedan 2 views 0  

Vagnen - en uppgift om dynamik

Bestäm vagnens svängningsperiod med uppgifterna här. Jämför resultatet med mätningar från den andra filmen.

Från  Pieter Kuiper Ett år sedan 6 views 0  

Vad ljus är

Elektromagnetiska vågor

Från  Pieter Kuiper Ett år sedan 19 views 0  

Toner

Toner

Från  Pieter Kuiper Ett år sedan 0 views 0  

Toner

Toner

Från  Pieter Kuiper Ett år sedan 1 views 0  

Termoelektrisk effekt och kontaktpotentialer

Termoelektrisk effekt

Från  Pieter Kuiper Ett år sedan 6 views 0  

Tentagenomgång

Tentagenomgång av 1FY803 (Vågrörelselära och optik)

Från  Pieter Kuiper Ett år sedan 7 views 0  

Stående vågor osv

Superposition

Från  Pieter Kuiper Ett år sedan 0 views 0  

Samma temperatur, villkoret från slumpen

Ett enkel statistiskt resonemang leder till att villkoret för att två system ska ha samma temperatur är att det relativa beroendet av multipliciteten på energi ska vara lika…

Från  Pieter Kuiper Ett år sedan 3 views 0  

Resonans

Resonans, https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/resonance

Från  Pieter Kuiper Ett år sedan 2 views 0  

Regnbåge, linser

Linser

Från  Pieter Kuiper Ett år sedan 1 views 0  

Refraktion

Snells lag

Från  Pieter Kuiper Ett år sedan 6 views 0  

Reflektion

Reflektionslagen

Från  Pieter Kuiper Ett år sedan 5 views 0  

ProSpect quick guide

ProSpect is the Canberra data acquisition software for gamma spectrscopy with the Osprey hardware. This is a short introduction for a quick start to measure spectra and to establish an energy…

Från  Pieter Kuiper Ett år sedan 0 views 0  

ProSpect kalibrering

Snabb-introduktion till programmet ProSpect för insamling av gammaspektrum med en Canberra Osprey. Jag visar hur man kan kalibrera energiskalan.

Från  Pieter Kuiper Ett år sedan 0 views 0