Search for media from: "Pieter Kuiper"

Vågutbredning

v = f * lambda

From  Pieter Kuiper A year ago 4 views 0  

Välkommna till 1FY803

Test av Zoom

From  Pieter Kuiper A year ago 2 views 0  

Vagnen - en uppgift om dynamik

Bestäm vagnens svängningsperiod med uppgifterna här. Jämför resultatet med mätningar från den andra filmen.

From  Pieter Kuiper A year ago 6 views 0  

Vad ljus är

Elektromagnetiska vågor

From  Pieter Kuiper A year ago 19 views 0  

Toner

Toner

From  Pieter Kuiper A year ago 0 views 0  

Toner

Toner

From  Pieter Kuiper A year ago 1 views 0  

Termoelektrisk effekt och kontaktpotentialer

Termoelektrisk effekt

From  Pieter Kuiper A year ago 6 views 0  

Tentagenomgång

Tentagenomgång av 1FY803 (Vågrörelselära och optik)

From  Pieter Kuiper A year ago 7 views 0  

Stående vågor osv

Superposition

From  Pieter Kuiper A year ago 0 views 0  

Samma temperatur, villkoret från slumpen

Ett enkel statistiskt resonemang leder till att villkoret för att två system ska ha samma temperatur är att det relativa beroendet av multipliciteten på energi ska vara lika…

From  Pieter Kuiper A year ago 3 views 0  

Resonans

Resonans, https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/resonance

From  Pieter Kuiper A year ago 2 views 0  

Regnbåge, linser

Linser

From  Pieter Kuiper A year ago 1 views 0  

Refraktion

Snells lag

From  Pieter Kuiper A year ago 6 views 0  

Reflektion

Reflektionslagen

From  Pieter Kuiper A year ago 5 views 0  

ProSpect quick guide

ProSpect is the Canberra data acquisition software for gamma spectrscopy with the Osprey hardware. This is a short introduction for a quick start to measure spectra and to establish an energy…

From  Pieter Kuiper A year ago 0 views 0  

ProSpect kalibrering

Snabb-introduktion till programmet ProSpect för insamling av gammaspektrum med en Canberra Osprey. Jag visar hur man kan kalibrera energiskalan.

From  Pieter Kuiper A year ago 0 views 0