Search for media from: "Anders Olsson"

Hans forskar om mötet mellan kolonisatörer och inhemska grupper i Sydöstasien

Hans Hägerdal är professor i historia. Han forskar om vad som hände när den västerländska kolonialismen mötte de inhemska samhällena i Sydöstasien. Det…

From  Anders Olsson on May 17, 2018 29 plays 0  

Varför går unga med i gäng?

Torbjörn Forkby är professor i socialt arbete. Han forskar om gängbildning och hur det kommer sig att unga går med i gäng, trots alla risker det medför.

From  Anders Olsson on May 17, 2018 83 plays 0  

Gunnar forskar om smarta robotar

Gunnar Bolmsjö är professor i maskinteknik, och forskar om robotteknik inom industrin. Han utvecklar robotar som snabbt kan ställas om från en uppgift till en annan.

From  Anders Olsson on May 17, 2018 80 plays 0  

Vem kan man lita på? Om skillnader i tillit mellan Sverige och Indien

Magnus Karlsson är professor i socialt arbete. Hans forskning handlar om tillit, i samhället och mellan människor. I en undersökning såg han att den generella tilliten…

From  Anders Olsson on May 17, 2018 80 plays 0  

Nygammal teknik hjälper oss att restaurera historiska murverksvalv

Carl Thelin är adjungerad professor i byggteknik, och forskar om historiska konstruktioner. Han jobbar t ex med att ta fram moderna metoder för att kunna reparera historiska muverksvalv.

From  Anders Olsson on May 17, 2018 23 plays 0  

Modersmålet viktigt när man lär sig nya språk

Päivi Juvonen är professor i svenska som andraspråk. Hon menar att modersmålet är centralt i allt lärande.

From  Anders Olsson on May 17, 2018 48 plays 0  

Psykologisk behandling via internet – visst funkar det

Viktor Kaldo är professor i klinisk psykologi. Han har utvecklat och utvärderat flera nätbaserade behandlingsprogram för patienter med tinnitus, depression och sömnproblem.

From  Anders Olsson on May 17, 2018 65 plays 0  

Born globals – små framgångsrika företag som är internationella från starten

Per Servais är professor i företagsekonomi. Han forskar om hur små företag tar sig ut på den internationella marknaden och hur de lyckas där.

From  Anders Olsson on May 17, 2018 33 plays 0  

Marcelo forskar om föroreningar i Östersjön

Marcelo Ketzer är professor i miljövetenskap. Han undersöker hur halterna av farliga metaller i Östersjön har förändrats över tid, genom att undersöka…

From  Anders Olsson on May 17, 2018 33 plays 0  

Tomi forskar om effekterna av Performance Management inom utbildning och vård

Tomi Kallio är professor i företagsekonomi. Han forskar om kunskapsintensiva organisationer, som t ex universitet ch sjukhus.

From  Anders Olsson on May 17, 2018 11 plays 0  

Mariah forskar om den pornografiska filmens historiska situation i Sverige

Mariah Larsson är professor i filmvetenskap. Hon har bl a studerat den pornografiska filmen och dess historiska situation i Sverige på 70-talet.

From  Anders Olsson on May 17, 2018 86 plays 0  

Marie forskar om idrottsskador

Marie Alricsson är professor i idrottsvetenskap. I ett forskningsprojekt undersöker hon hur man kan förebygga idrottsskador hos fotbollsspelare på elitnivå.

From  Anders Olsson on May 17, 2018 9 plays 0  

Science Outreach 2018

40 forskare träffar 1 000 elever på 23 skolor i Kronobergs län. Syftet med Science Outreach är att öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik bland unga.…

From  Anders Olsson on May 22, 2018 107 plays 0  

Studenter berättar om sina utvecklingsinriktade examensarbeten

På Linnéuniversitetets utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, har studenterna möjlighet att skriva ett utvecklingsinriktat arbete som…

From  Anders Olsson on May 22, 2018 76 plays 0  

Ny politik: auktoritära och libertära värderingar

Den klassiska vänster-höger-skalan inom politiken har fått konkurrens. I den s k libertära-auktoritära skalan visas skillnader mellan partier på ett nytt sätt…

From  Anders Olsson on May 24, 2018 117 plays 0  

Malin forskar om entreprenörskap på tillväxtmarknader

Anlita en bush lawer eller acceptera sin förlust? Malin Tillmar, professor i entreprenörskap, har träffat företagare i östafrika som löser dispyter på egen hand.

From  Anders Olsson on May 24, 2018 37 plays 0