Search for media from: "Pieter Kuiper"

Frågestind, rapportskrivning

Frågestind, rapportskrivning

From  Pieter Kuiper on May 18, 2018 10 plays 0  

Frågestund_2

Mer frågestund

From  Pieter Kuiper on May 18, 2018 2 plays 0  

Frågestund

Frågestund

From  Pieter Kuiper on May 18, 2018 9 plays 0  

Gamla tentauppgifter

Räknestuga

From  Pieter Kuiper on May 18, 2018 3 plays 0  

Gammal tenta

Gammal tenta

From  Pieter Kuiper on May 18, 2018 5 plays 0  

Gamla tentor

Uppgifter om stråloptik

From  Pieter Kuiper on May 18, 2018 77 plays 0  

Förstoringsglas

Förstoringsglas, gamla tentauppgifter om stråloptik

From  Pieter Kuiper on May 18, 2018 1 plays 0  

Huvudstrålar

Konstruktion

From  Pieter Kuiper on May 18, 2018 3 plays 0  

Regnbåge, linser

Linser

From  Pieter Kuiper on May 18, 2018 2 plays 0  

Ljud

Ljud

From  Pieter Kuiper on May 22, 2018 6 plays 0  

Resonans

Resonans, https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/resonance

From  Pieter Kuiper on May 22, 2018 2 plays 0  

Välkommna till 1FY803

Test av Zoom

From  Pieter Kuiper on May 22, 2018 3 plays 0  

Boltzmannfaktor

En enkel härledning, utan entropi eller Taylorutveckling Anteckningar

From  Pieter Kuiper on May 26, 2018 11 plays 0  

Entropi

Sambandet mellan temperatur och entropi. Anteckningar

From  Pieter Kuiper on May 26, 2018 8 plays 0  

Samma temperatur, villkoret från slumpen

Ett enkel statistiskt resonemang leder till att villkoret för att två system ska ha samma temperatur är att det relativa beroendet av multipliciteten på energi ska vara lika…

From  Pieter Kuiper on May 26, 2018 3 plays 0  

Om värmet, vad det är i termodynamik

Första video i kursen termodynamik.

From  Pieter Kuiper on May 26, 2018 25 plays 0